Ap-milliard til kollektivsatsing i storbyene

Arbeiderpartiet setter av 1 milliard kroner ekstra i sitt alternative budsjett til kollektivsatsing i de fire største norske byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

FOR LITE: Arbeiderpartiet ønsker å sette av mer penger til satsing på kollektivtrafikk i de store byene, og mener regjeringa feilprioriterer.

Heiko Junge
  • NTB
Publisert:

– Klimautfordringen og befolkningsveksten i og rundt storbyene er vår tids store utfordring. Folk som bor der må få hverdagen sin til og gå i hop, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talskvinne Eirin Sund til NTB.

– De må kunne ferdes mellom hjemmet og jobben på en måte som er enkel for dem og bærekraftig for miljøet, tilføyer hun.

– For lite

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 975 millioner kroner til den såkalte belønningsordningen for kollektivtransport i byområdene. Ordningen trådte i kraft i 2004 og er ment å øke antallet kollektivreiser på bekostning av personbiltransporten.

– Men denne potten er det flere enn de fire store byene som må dele på, innvender Sund.

Hun er heller ikke tilfreds med bevilgningen til såkalte bymiljøavtaler i statsbudsjettet. Dette er avtaler som inngås mellom stat, fylkeskommune og kommune og inneholder virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport.

– 70 millioner kroner er satt av til dette formålet i statsbudsjettet. Det er altfor lite, mener Sund.

Kollektivmilliard

Arbeiderpartiet har ennå ikke lagt fram sitt alternative budsjettforslag, men Sund røper overfor NTB at 1 milliard ekstra settes av til særskilte tiltak som skal fremme kollektivtrafikken i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Vi legger 1 milliard oppå regjeringens forslag. Hele denne ekstra milliarden skal legges inn i posten for bymiljøavtaler, sier hun.

Ifølge Ap-representanten fra Rogaland vil ekstrabevilgningen bidra til at de store byene allerede til neste år vil kunne merke en forskjell.

– Gjør vi ikke dette arbeidet nå, vil byene stoppe opp samtidig som klimautslippene øker. Den blåblå regjeringen har dessverre ikke prioritert klima og storbytiltak i sitt statsbudsjett, sier Sund.

Les også:

Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18Venstre stålsetter seg for klimakamp med Erna- Få vil stille vekkerklokken tidligereStøre skal lede nordområdeutvalg

Flere artikler

  1. Høyre: Aps kollektivmilliard er luftpenger

  2. Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18

  3. Ap vil løfte bostøtten med 100 millioner kroner

  4. Annonsørinnhold

  5. Støre forberedt på kritikk for skatteskjerpelse

  6. Arbeiderpartiet vil reversere bredbåndskutt