Inflasjonen faller kraftig

Kjerneinflasjonen faller langt under Norges Banks mål og anslag.

AVGJØRENDE: Prisene på det vi putter opp i dagligvarekjedenes plastposer påvirker inflasjonsutviklingen. Her fra en Kiwi-butikk i Oslo.
  • Johann D. Sundberg
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

Kjerneinflasjonen i Norge faller kraftig.

Fra januar til februar falt den årlige inflasjonen med hele 0,5 prosent. Det gjør at årsveksten faller til 1,6 prosent.

I januar viste kjerneinflasjonen en økning på 2,1 prosent i forhold til januar i fjor.

Det var på forhånd ventet en kjerneinflasjon på 2,0 prosent, med en variasjon i anslagene på fra 1,9 til 2,2 prosent.

Les også

Nå er inflasjonen over Draghis mål

Norges Banks fremskrivninger i siste pengepolitiske rapport viste imidlertid en februarinflasjon på hele 2,55 prosent.

− Det er jo ekstremt lave tall igjen, og årsveksten på matvarer er nå på null. Det er mye lavere enn forventet, og mye lavere enn Norges Bank ventet – det er nesten ett prosentpoeng under Norges Banks anslag, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Billigere klær og sko

De siste 12 måneder er det prisene på klær og skotøy som har trukket ned med en nedgang på 1,2 prosent

Prisgruppen «Utdanning» på sin side stiger mest med 5,3 prosent.

Isolert settt fra januar til februar trakk høyere priser på møbler og matvarer konsumprisindeksen opp.

Les også

Svakere julehandel enn ventet

Den årlige stigningen i konsumprisindeksen inkludert avgifter og energi økte med 2,5 prosent fra februar i fjor til februar i år.

«Prisene på matvarer steg med 1,6 prosent og det var særlig melkeprodukter og grønnsaker som bidro til oppgangen. Matvareprisene har hatt positive månedsendringer i årets to første måneder etter sammenhengende nedganger fra og med august 2016. Oppgangen i KPI ble blant annet dempet av en prisnedgang på flyreiser på 9,4 prosent,» heter det i pressemeldingen fra SSB.

Kronestyrte endringer

Mens svakere kroner førte til prisoppgang og oppgang i inflasjonen i 2014, 2015 og et stykke inn i 2016, bidrar når fjorårets kroneoppgang til det motsatte.

Når kronen styrker seg, går prisene på importerte varer ned. I tillegg bidrar moderate lønnsoppgjør til begrenset innenlandsk inflasjonspress.

Norges Bank styrer pengepolitikken etter en målsetning om å holde kjerneinflasjon på 2,5 prosent over tid. I prinsippet skal sentralbanken svare på lavere inflasjon ved å stimulere økomien med rentekutt eller tilsvarende, og motsatt når inflasjonen er over målet.

Hva gjør Norges Bank?

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets skrev i en oppdatering før tallene ble kjent at markedet virker å være overbevist om at Norges Bank vil holde renten i ro, selv om inflasjonstallene avviker fra deres anslag.

Et viktig poeng i denne sammenhengen er at Norges Banks styringsrente allerede er historisk lav på 0,5 prosent. I tillegg har kronen svekket seg siden begynnelsen av februar og hentet igjen noe av styrkingen som innledet 2017.

Men det var basert på en forventning om at kjerneinflasjonen skulle havne rundt to prosent.

Fasiten forteller imidlertid at kjerneinflasjonen havnet helt nede på 1,6 prosent.

Les også

SSBs alternative scenario: Derfor kan oljeprishopp gi mindre Oljefond

Les også

Inflasjon i Japan for første gang på ett år

Les også

Nå er inflasjonen over Draghis mål

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norge
  2. Rente

Flere artikler

  1. Kjerneinflasjonen var 1,7 prosent i mars

  2. Billigere klær dro ned inflasjonen

  3. Fall i matvareprisene trakk konsumprisindeksen ned i desember

  4. Kjerneinflasjonen kom inn på 2,1 prosent i februar

  5. Inflasjonsfall i juli