Regionalt nettverk: Ser svakere vekst

Oljebremsen kjøler ned utsiktene for norske bedrifter.

KJØLIGE UTSIKTER: Norske bedrifter har labre forventninger til det neste halve året.

  • John Thomas Aarø
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Bedriftene som inngår i Norges Banks regionale nettverk har et dystert syn på utsiktene.

Det viser en fersk utgave av Regionalt nettverk, Norges Banks temperaturmåler blant norske bedrifter.

Nettverket indikerer at norsk økonomi står stille, med en vekst i Fastlands-BNP på om lag null prosent de neste seks månedene. Det er noe svakere enn forrige rapport i august.

– Rapporten indikerer rundt nullvekst i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til E24.

Dette er noe svakere enn det Norges Bank har sett for seg. Sentralbanken venter i sine prognoser en vekst på rundt 0,25 prosent i fjerde kvartal.

Norges Bank legger normalt stor vekt på tilstandsrapporten som kommer frem i Regionalt nettverk når de fastsetter styringsrenten.

«Ifølge Norges Banks regionale nettverk har norsk økonomi nå stoppet helt opp», skriver sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets på Twitter.

Han skriver at fredagens rapport «styrker vår tro på at renten blir kuttet til 0,5 prosent 17. desember».

Les også

SSB tror prisveksten blir høyere enn lønnsveksten

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

Olsen i Nordea mener at dagens rapport betyr at rentebanen kan trekkes litt ned, men at den ikke blir veldig annerledes enn ved siste korsvei.

– Vi tror ikke at det blir noe kutt i desember, men at døren holdes klart åpen for et kutt allerede i mars, sier han.

Oljebremsen demper utsiktene

Norges Bank skriver at etterspørselen fra oljebransjen har fortsatt å avta siden forrige rapport i august.

En kombinasjon av at oljeselskapene har snørt igjen pengesekken, betydelige lavere oljeinvesteringer på norsk sokkel og en halvert oljepris har medført at titusenvis av oljejobber er borte på få år.

Særlig har selskaper som leverer varer og tjenester til oljeselskapene, de såkalte oljeleverandørene, slitt kraftig.

Norges Bank skriver at oljeleverandørene melder om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august.

Les også

Sentralbanksjefen: – Vi bør ikke øke oljepengebruken

Venter mer jobbkutt

De siste årene har vi sett flere og flere oljerelaterte jobber forsvinne. På samme tid har ledigheten steget relativt kraftig. Tilgangen på arbeidskraft beskriver bedriftene som «svært god».

Bedriftene Norges Bank har vært i kontakt med, opplyser at sysselsettingen har falt noe siden august. Videre venter de et «fortsatt svakt fall» i sysselsettingen fremover.

I tillegg har kapasitetsutnyttingen avtatt ytterligere.

Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 2,7 prosent i år og 2,4 prosent neste år.

Norges Bank har denne gang intervjuet 341 bedrifter, som hovedsakelig ble gjennomført i oktober.

Noe positivt

Norges Bank skriver at «økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe».

Kjetil Olsen i Nordea Markets tror nettverket undervurderer utviklingen i offentlig sektor, og spår at Øystein Olsen ikke tar grep på møtet i desember.

– Kronekursen er et par prosent svakere enn Norges Bank la til grunn, og finanspolitikken kommer til å bli en god del mer ekspansiv. At veksten er litt på den svake siden av anslagene veies dermed opp mot de mer positive tingene, sier Olsen.

Les også

– Draghi kan ha gitt Olsen en pustepause

Les også

Julegavestopp i oljebedrift: Fra iPad til ingenting på to år

Les også

– Norge er på vei inn i en mild resesjon

Publisert:

Flere artikler

  1. Ikke bare et regionalt problem lenger: Norges Bank mener oljebremsen sprer seg

  2. Sjeføkonom: Øker sjansen for rentekutt

  3. Venter boligbrems og oljevekst

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Banks temperaturmåler: – Bedre enn vi hadde fryktet

  6. Regionalt nettverk: Kan gi svar på spredningene av oljebremsen