Regionalt nettverk: Svak vekst i norske bedrifter

Norske bedrifter opprettholder sitt dystre syn på fremtiden.

LABER STEMNING: Oljebremsen i norsk økonomi gjør at mange norske bedrifter ser mørkt på utviklingen.
Publisert:

Norges Bank temperaturmåler i norske bedrifter, Regionalt nettverk, bekrefter at norsk økonomi er inne i en tøff periode.

I en melding skriver Norges Bank at veksten i produksjonen har avtatt de siste tre månedene. Faktisk vurderer bedriftene at vekstutsiktene er svakere nå enn tidligere i år.

Les hele rapporten her.

«Norges Banks regionale nettverk tyder på full stans i norsk økonomi. Mye svakere enn ventet. Dette besegler trolig rentekuttet 18. juni», skriver Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB Markets, på Twitter.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Bedriftene venter fortsatt svak vekst de neste seks månedene, og tror at oljenedturen norsk økonomi er inne i, vil forsterke seg.

Les også

E24s eget regionale nettverk: Her gir de gass midt i bølgedalen

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

«Oljeleverandørene og de næringsrettede tjenesteyterne ventet fortsatt fall i aktiviteten. Eksportindustrien så for seg noe tiltagende vekst fremover, blant annet som følge av bedret konkurranseevne», heter det i meldingen.

325 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i mai.

– Vil gå saktere

– Det kommer til å gå saktere i norsk økonomi. Dette er svakere enn ventet, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

– Jeg trodde at vi skulle se en sterkere vekst. Spesielt oljerelaterte næringer sliter. Det er god grunn til å ta situasjonen på alvor, sier han.

Les også

Sjeføkonom om Regionalt nettverk: - Det eneste som kan hindre et rentekutt

Han vil foreløpig ikke karakterisere situasjonen som en «krise», men sier at de følger spent med på utviklingen.

– Vi venter en høyere ledighet i norsk økonomi. Det bildet ble bekreftet i dag. Høyere arbeidsledighet er ikke positivt for norske forbrukere. Hvis det skulle spre seg, er det noe som kan få større konsekvenser.

Han påpeker at norsk forbruk er en stor og viktig del av økonomien:

– Dersom det spres en usikkerhet kan det påvirke forbrukernes atferd. Hvis det forplanter seg til økonomien er det noe som kan få store effekter.

Bernhardsen mener de siste tallene er et godt argument for rentekutt i juni.

Etterspørselen faller

«Mange av kontaktene viste til fallende etterspørsel fra petroleumsrelaterte bedrifter. Flere pekte også på at usikkerhet om den videre oljeprisutviklingen bidro til å dempe aktivitetsveksten», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

«Samtidig har veksten tiltatt litt innen tradisjonelle industrinæringer og særlig i eksportindustrien. Kontaktene meldte om vekst i boligbyggingen, men det var store regionale forskjeller».

Nedjusterer lønnsvekst

Bedriftene anslår at årslønnsvekst i 2015 blir om lag 2 og 3/4 prosent.

Anslaget er nedjustert fra januar, da bedriftene så for seg en lønnsvekst på om lag 3 prosent i 2015.

Kommune- og sykehussektoren hadde det høyeste anslaget med 3 og 1/4 prosent og oljeleverandørene det laveste anslaget på 2 1/4 prosent.

Produksjonen rettet mot hjemmemarkedet har falt mer enn den eksportrettede produksjonen. Bedriftene melder særlig om fall innen leting, utbygging av nye felt, samt innen drift, vedlikehold og modifikasjon av eksisterende felt.

Det rapporteres også om lavere aktivitetsnivå innen bygging av offshorefartøy, vedlikehold av rigger og offshorerelaterte tjenester og utstyrsproduksjon.

Avtagende ordrereserver bidrar til forventninger om fortsatt markert fall i produksjonen de neste 6 månedene.

Eksportboom

Det er imidlertid ikke bare dystre tanker om utviklingen. Blant norske eksportbedrifter er det fullt kjør.

Ifølge rapporten har bedriftene i eksportindustrien hatt den sterkeste veksten, og viser til bedret konkurranseevne som følge av at kronekursen har svekket seg.

Flere eksportbedrifter melder om at de er i ferd med å øke produksjonskapasiteten.

Stor variasjon

Sysselsettingen falt litt de siste tre månedene. Nedgangen var sterkest hos oljeleverandørene, melder bedriftene.

Oljeleverandørnæringen melder om markert prisfall, men hvor alvorlig situasjonen er varierer noe mellom regionene.

* Oljeleverandørnæringen i Midt-Norge rapporterer om betydelig produksjonsfall. Fremover venter bedriftene at fallet vil avta noe.

* I Nord-Norge rapporterer oljeleverandørene om ganske markert fall i produksjonen, men ser for seg svak vekst de neste 6 månedene.

* I Nordvest rapporterer oljeleverandørene om moderat fall i produksjonen, men så for seg noe mindre fall de neste 6 månedene.

* I Sørvest rapporterer oljeleverandørene om markert fall i aktiviteten. Fallet har tiltatt fra januar og bedriftene så for seg sterkere nedgang det neste halve året.

* I Øst-Norge rapporterer oljeleverandørene at produksjonsvolumet har avtatt betydelig, som i januar. Oljeleverandørene ventet fortsatt betydelig produksjonsfall det neste halvåret.

Publisert:
Gå til e24.no