Finansdepartementet har utredet hva de tjener på beskatning av disse jobbgodene

Det du slipper å betale skatt av, kaller Finansdepartementet en skatteutgift.

PREMIE: En skattefri premie til den som kommer med forslag til forbedringer i bedriften, er noe departementet anser som en skatteutgift som bør tallfestes.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Synes du at du betaler skatt og avgift av mer enn nok?

Det er ikke Finansdepartementet nødvendigvis helt enig i.

Egentlig skulle de ha beskattet langt mere av smått og stort som i dag går under skatteradaren.

Les også

Budsjettnederlag for Frps hjertesaker

For i departementets verden er det du og jeg ikke betaler skatt av å betrakte som en «skatteutgift».
«I utgangspunktet er alle fordeler vunnet ved arbeid skattepliktig, uavhengig av om det mottas som lønn eller i form av naturalytelser m.v.» skriver Finansdepartementet i proposisjonen om Skatter, avgifter og toll 2016.

Unntak=utgift

Men det er innført enkelte unntak som foreløpig ikke er beskattet, men som departementet har beregnet verdien av og som de omtaler som en skatteutgift.

Eksempler på dette er arbeidsgivers dekning av kostnad til bedriftsbarnehage, fradrag for fagforeningskontingent og skattefri kjøregodtgjørelse ved bruk av privatbil på tjenestereise.

Les også

Økonomer: Skattekuttene virker ikke

Enkelte av ordningene er under angrep fra skatteivrige politikere og byråkrater, mens andre foreløpig er beholdt.

Men Finansdepartementet skriver at det er ordninger de ikke har beregnet verdien av. Men de ligger ikke på latsiden:

«Departementet jobber stadig med å få tallfestet flere av skatteutgifter,» skriver Siv Jensens departement.

Les også

– Regjeringen gir med den ene hånden, tar med den andre

Private fordeler

«Private fordeler vunnet ved arbeid som ikke beskattes, bør anses som en skatteutgift. Det skyldes at personer som mottar deler av arbeidsgodtgjørelsen i form av helt eller delvis skattefrie naturalytelser, betaler mindre i skatt på sin arbeidsgodtgjørelse enn personer som mottar all godtgjørelse i form av lønn,» skriver departementet.

Nå lister de opp enkelte av de ordningene som departementet vil beregne verdien av, noe som i prinsipp er første skritt mot en beskatning av ordningen.

** Ordningen som mange bedrifter har om å gi de ansatte kortsiktige rentefri lån, ønsker departementet å beregne verdien av.

** En skattefri premie til den som kommer med forslag til forbedringer i bedriften, er noe departementet anser som en skatteutgift som bør tallfestes.

** Velferdsgoder som personalrabatter, tilgang på bedriftshytte m.v. utgjør en stor privat fordel og bør beregnes som skatteutgifter.

Noen ordninger innrømmer departementet at kan bli vanskelig fastsette verdien på, og viser til ordninger som for eksempel gratis parkering.

Les også

Disse gruppene er blant skattetaperne

Tvetydig abonnement

Så er det tilfeller hvor den ansatte får en gode fordi det er begrunnet med at det er nødvendig for at vedkommende skal gjøre jobben sin.

«Da kan det være mer tvetydig i hvilken grad det er snakk om en privat fordel for den ansatte,» skriver departementet og viser til et arbeidsgiverfinansiert avisabonnement når arbeidstakeren har behov for dette i forbindelse med jobb,» skriver departementet.

Det er ikke bare lønnstagernes ordninger som bli ettergått verdiberegnet av departementet.

Frivillige organisasjoner fritak for arbeidsgiveravgift for de som tjener inntil 45.000 kroner er under skatteutgift-lupen, noe også skogeiernes til nå skattefrie vederlag i forbindelse med etablering av verneområde etter naturmangfoldsloven er, for å nevne noe.

Og hvis du bor i utlandet og betaler skatt der, ønsker departementet å se nærmere på det.

«Differansen mellom det slike skatteytere betaler i skatt i oppholdslandet, og det de ellers ville ha betalt i Norge, kan ses på som en skatteutgift,» skriver departementet.

Les også

Så mye taper du på innstramming i skattefradrag

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Les også

Slik vil regjeringen endre skattesystemet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Endrer skatteregler etter sterk kritikk

  2. Betalt innhold

    Boliggrepet som kunne gitt Siv Jensen milliarder til å senke skattene

  3. Næringsminister med skatteløfte til aksjeprogram: – Flere kan bli medeiere i egen bedrift

  4. Disse regelendringene kan påvirke økonomien din neste år

  5. Disse regelendringene kan påvirke økonomien din neste år