– Det er for lenge å vente på statsbudsjettet

President i Norges ingeniør og teknologorganisasjon (Nito), Trond Markussen, skulle gjerne sett flere strakstiltak fra regjeringen når det gjelder arbeidsledigheten blant ingeniører.

INNOVASJON: Regjeringen vil gi mer midler til nyskapning innenfor offshoresektoren.

Helge Hansen
 • Sara Svanemyr
Publisert: Publisert:

I statsbudsjettet for 2016, som legges frem 7. oktober, vil regjeringen komme med flere tiltak for å motarbeide den sterkt økende arbeidsledigheten blant ingeniører i Norge.

De nye tiltakene skal blant annet skaffe jobbmuligheter for overtallige ingeniører fra oljesektoren.

– Tiltakene som legges frem er gode, det er et signal om at regjeringen skjønner at noe må gjøres, sier Trond Markussen som er president i Nito, Norges største ingeniørorganisasjon. Til tross for gode tiltak mener Markussen det er synd at tiltakene ikke iverksettes tidligere.

– Er det ikke mulig å gjøre noe underveis? Det er for lenge å vente på statsbudsjettet. Vi har mange arbeidsledige ingeniører nå, og Norge har ikke råd til å la så mange gå arbeidsledige i lang tid, sier han.

Tusenvis av oljejobber forsvinner, norske bedrifter og kommuner må tenke nytt. Vet du om noen som har omstilt seg fra oljeavhengighet? Tips vår journalist!

Må tilrettelegge for ingeniørene

Trond Markussen, president i Nito, mener regjeringen er på sporet av noe, men at noen av tiltakene må konkretiseres.

NITO

Markussen mener tiltakene vitner om at regjeringen har lyttet til innspillene organisasjonen har kommet med, og at de er på sporet av noe. Han etterspør tydeligere tiltak.

– Det må blant annet legges konkrete planer for det grønne skiftet. Det er viktig å ha to tanker i hodet: Vi skal ha med oss petroleum i lang tid fremover, og det må fortsatt jobbes med dette, men vi må også tenke på det grønne skiftet. Vi har så mange gode muligheter for fornybar energi, sier han.

Nito-presidenten mener det må fokuseres mer på tilpasning og videreutdanning av arbeidsledige ingeniører. I tillegg må kommunene få drahjelp.

– Vi vet at syv av ti kommuner mangler ingeniører. Vi må hjelpe kommunene, slik at de kan sysselsette flere, forteller han.

– Når man trapper opp investeringer i infrastruktur skapes det ringvirkninger. Ved å oppgradere for eksempel vann- og avløpsnett i en del kommuner, sysselsetter man ingeniører, samtidig som man må bruke mer av det private næringslivet. Dette vil skape positive ringvirkninger og flere arbeidsplasser. Også Teknisk Ukeblad har omtalt dette.

Lite nytt

President i foreningen Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, er i likhet med Nito, fornøyde med at regjeringen endelig innser at noe må gjøres for å møte krisen bransjen opplever.

– Vi frykter en vinter der ytterligere nedskjæringer blir resultatet, og det haster derfor å komme opp med tiltak. Det er lite nytt i tiltakene regjeringen har kommet med i dag, dette har vi hørt om før, sier Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna.

Tekna/CF-Wesenberg

Har du tips om norske bedrifter eller kommuner som har gjennomført, eller planlegger, omstilling fra olje til andre typer næringsvirksomhet? Ta kontakt med E24s journalist!

Hun mener tiltakene fra regjeringen er gode på lang sikt, men ikke tilstrekkelige for nåsituasjonen, og forteller at Tekna har store forventninger til mer konkrete og målrettede tiltak i statsbudsjettet. Mange av medlemmene synes situasjonen er utfordrende.

Les også

SSB: Fare for at ledigheten stiger over fem prosent

– Vi har historier fra medlemmer som greit kommer seg over i ny jobb, men også en rekke historier der medlemmer blir dypt berørt av å miste jobben. Mange har stor identitet knyttet til jobben, og ikke minst det å få jobbe med ingeniøroppgaver. Har man stått på og så plutselig få beskjed om at man ikke lenger har jobb, så er det en tøff belastning for mange, forteller Randeberg.

Hun sier også at Tekna selv jobber med mange tiltak for å hjelpe medlemmene i alt fra nedbemanningsprosessene, til hvordan man skal synliggjøre sin kompetanse og få den neste jobben.

Uklart hvor mye penger som skal brukes

Regjeringen har planer om å iverksette fem hovedtiltak for å motvirke ledigheten blant ingeniører i tiden fremover:

 • Mer til nyskapning innen offshoresektor
 • Gjøre det enklere for ingeniører som ønsker å skape sin egen arbeidsplass
 • Flere investeringer i infrastruktur
 • Mer forskning og innovasjon for nye arbeidsplasser
 • Flere ingeniører som lærere
Les også

Arbeidsministeren: – Svært alvorlig for dem som er berørt

Det er uklart hvor mye penger som skal brukes på de fem tiltakene, utover at det vil bli en «kraftig økning» i budsettet. Ingeniørtiltakene inngår i regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet, som Aftenposten omtalte torsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at ingeniørene er en yrkesgruppe der arbeidsmarkedstiltak er mindre viktig enn aktivitet som etterspør arbeidskraften deres.

Hun understreker at ingeniørene som nå blir arbeidsledige sitter med kompetanse som Norge har bruk for både i dag og i fremtiden.

– Vi kommer til å trenge folk med kompetanse innen olje- og gassnæringen. Vi skal fortsatt drive med olje og gass i Norge, og vi skal utvikle nye teknologier, sier Solberg til NTB.

Les også

LO-Gerd hardt ut etter ledighetsøkningen

– Ledigheten vil fortsette lenge

Ifølge ferske tall fra NAV er det nå 546 registrerte arbeidsledige sivilingeniører innen geofag, petroleum og metallurgi, en kraftig økning fra årene før. Arbeidsledigheten i Norge har vært økende det siste året, og det er særlig oljesektoren som er hardt rammet.

– Oljebremsen fortsetter å kverne ut ledige (...) Økningen går tregere enn i 2008, men vil fortsette mye lenger, skrev sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets i en kommentar på Twitter etter at NAV-tallene over arbeidsledige per august 2015 ble lagt frem forrige uke.

Les også

Fredag kommer årets minst troverdige jobbtall

Les også

SSB: Så mye mørkere ville norsk økonomi vært med «normal» krone

Les også

Arbeidsledigheten i eurosonen lavere enn på tre år

Publisert:

Flere artikler

 1. Nav tror ledighetstoppen er nådd: – Vendepunktet kom tidligere enn ventet

 2. Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører

 3. Mener Statoil ikke lenger er opptatt av lokal forankring

 4. Annonsørinnhold

 5. Ingen krisestemning blant de oljeansatte: – Vi har lært

 6. – Dette er å holde arbeidsledige for narr