Toppøkonomer ber Siv Jensen ruste opp Norge

For å hindre at arbeidsledigheten øker i tiden som kommer, må staten bruker penger på vei, bane og opprustning av bygg, mener toppøkonomer. Alle er imidlertid ikke enige.

FÅR GRØNT LYS: Flere økonomer mener finansminister Siv Jensen og regjeringen nå kan sette i gang med flere store statlige investeringer for å hindre at arbeidsledigheten øker, og for å unngå en nedtur i norsk økonomi.

Berit Roald
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Fredag møtes statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein Olsen til det som tabloid kan beskrives som et krisemøte om norsk økonomi.

De tre skal diskutere hva man kan sette inn av tiltak nå når oljeprisen har mer enn halvert seg på et halvt års tid. Målet er å sikre at vi får en myk landing fra de solide opptursårene vi har lagt bak oss.

Bare de siste par månedene har oljeprisen fortsatt å falle kraftig, langt under nivåer både politikere, økonomer og eksperter kunne sett for seg.

Nå råder flere toppøkonomer regjeringen til å sette i gang med investeringer i statlig regi for å holde folk i arbeid og for å hindre en nedtur i norsk økonomi, melder Dagens Næringsliv.

T-banetunnel, sykehus og veier

Steinar Strøm, tidligere professor ved Universitetet i Oslo og nå professor ved Universitetet i Torino, mener man må fremskynde statlige utbyggingsprosjekter:

– Det er mulig at vi kan få lavere aktivitetsnivå og økt arbeidsledighet. Da vil det være lurt, både på kort og lang sikt, å forsere samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringsprosjekter innen samferdsel, helse og skole. Lavere reallønnsvekst og dermed lavere kostnader kan dessuten gjøre flere prosjekter mer lønnsomme, sier han til avisen.

Han trekker frem prosjekter som Intercity-utbyggingen av toget, en ny t-banetunnel i Oslo og en eventuell utbygging av et nytt sykehus i Oslo.

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret er enig, og mener tiltak allerede kan komme i revidert statsbudsjett til våren:

– Det er ingen grunn til å late som om vi lider under den samme finanspolitiske lammelsen som andre land gjør. Når har vi dessuten alle muligheter til å få gjort en del nyttige og viktige ting, sier han til avisen og trekker frem at det er mye etterslep å ta igjen på offentlige bygg, blant annet.

– Vi er klare

Under NHOs Årskonferanse i forrige uke kom Erna Solberg med følgende lovnad til næringslivstoppene:

– Vi er klare med tiltak som skal stimulere aktiviteten i Norge hvis situasjonen tilsier det.

I et intervju med E24 senere på dagen spurte E24 statsministeren hva hun faktisk må se for å sette i gang disse tiltakene:

– Det er en kombinasjon av at vi skal gjennom en omstilling, men det handler også om tempoet. Da handler det selvfølgelig om ting som ledighetstall og om det er sektorer der aktiviteten blir så lav at man må stimulere tiltak, sa Erna Solberg.

Statsministeren gjorde det likevel klart at noe nedtur må visse sektorer tåle, og at hun først vil gripe inn hvis det blir for kraftig, for raskt.

– I oljebransjen har man noen steder blant annet brukt mye innleid arbeidskraft, og da trenger ikke konsekvensene bli så store.

Kritikk fra NTNU

NTNU-professor Ragnar Torvik mener på sin side det ikke er riktig å øke pengebruken i statsbudsjettet nå:

– Vi må ha en strukturendring i norsk økonomi og bli mindre oljeavhengige. Da må vi få til en bedring av konkurranseevnen. Det får vi når Norges Bank setter ned renten, fordi det gir en svekkelse av kronekursen, sier han til avisen, og poengterer at ved økt budsjettbruk risikerer man å blåse opp skjermet sektor.

Les også

Flere vedder på stigende oljepris

Les også

- Hva er det Erna holder på med?

Les også

Har du lån i sveitserfranc? Så mye har gjelden din økt i dag

Publisert:

Flere artikler

  1. Derfor møtte de sentralbanksjefen og økonomer: – Deler av norsk næringsliv rammes hardt

  2. Regjeringen om oljeprisfallet:  Vi er klare til å komme med tiltak

  3. Oljemilliarder splitter sentrum før revidert

  4. Regjeringen setter bremsen på: Reduserer oljepengebruken

  5. KrF ber om hastetiltak mot ledighet