Nesten én milliard kroner i tiltakspakke for Sør- og Vestlandet: - Innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon

Siv Jensen forklarer nå hvorfor regjeringen setter inn nesten én milliard kroner på å møte de økonomiske utfordringene på Sør- og Vestlandet.

  • Jan Lilleby
  • Astrid Dalen
Publisert:

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljen æringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, er en del av hovedbudskapet til finansminister Siv Jensen (Frp) når revidert nasjonalbudsjett legges frem.

Sør- og Vestlandet er rammet hardt av tidenes største oljeprisfall, og arbeidsledigheten i regionen har økt markert. Samlet sett ligger veksten i fastlandsøkonomien i 2016 an til å bli lavere enn ventet i fjor høst.

På pressekonferansen der revidert nasjonalbudsjett legges frem, sier Siv Jensen at regjeringen vil legge 900 millioner kroner på bordet til målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet.

Det finanspolitiske grepet skal bidra til å støtte opp under sysselsetting, aktivitet og omstilling i norsk økonomi.

– Det innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon, sier finansministeren.

(Saken fortsetter under bildet.)

ARBEIDSLEDIGHET: Dette er en av plansjene Siv Jensen bruker når hun forklarer den todelte utviklingen i norsk økonomi. Mens noen deler av landet (blått) har redusert arbeidsledigheten, er situasjonen mer kritisk på Sør- og Vestlandet (rødt).

Tiltakene er innrettet slik at de virker raskt og kommer i tillegg til tiltakspakken på 4 milliarder kroner som ble vedtatt sist høst.

Regjeringen foreslår blant annet økte midler til kommunalt vedlikehold, vedlikehold og investeringer i vei og bane, vedlikehold av sykehusbygg og satsing på grønn skipsfart.

– Vår viktigste oppgave nå er å bidra til at ledig arbeidskraft raskt kan flyttes til nye jobber i privat, konkurranseutsatt virksomhet, sier Jensen.

Dette er de målrettede tiltakene

Regjeringen foreslår altså over 900 millioner kroner til en rekke målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet. De største er:

**Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.

**Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veier og jernbane på Sør- og Vestlandet.

**Opprettelse av ordninger for utvikling og bruk av lav- og nullutslippsteknologi i

skipsfarten.

**Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst (for å treffe Agder-fylkene) og Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal).

**Økte midler til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.

**1000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

Les også

Regjeringen anslår noe høyere ledighet

KrF ønsket 1,5 mrd.

Handlingsregelen innebærer at statens oljepengebruk over tid skal begrenses til fire prosent av oljefondets kapitalverdi. I dårlige tider åpnes det for å bruke mer, i gode tider skal det helst brukes mindre.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 svarer bruken av oljepenger til 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Avstanden opp til fireprosentbanen er 93 milliarder kroner.

I forkant av fremleggelsen av revidert lanserte KrF lansert ledighetspakke på 1,5 milliarder kroner til kortsiktige tiltak.

Partiet ønsker å bruke én milliard kroner alene på spadeklare infrastrukturprosjekter og en halv milliard ekstra til lærlingplasser og tiltaksplasser rettet spesielt mot unge.

– Målrettede strakstiltak mot ledighet i de fylkene som er hardest rammet, det er vår sak nummer én når revidert skal behandles, sier sa KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen til NTB.

– Riktig å bruke oljefond som støtdemper

Etter å ha fordøyd en del av innholdet i revidert nasjonalbudsjett, synes ikke Syversen at regjeringens budsjettgrep er så fjernt fra det de selv foreslo for et par uker tilbake.

– Vi er opptatt av at man bruker finanspolitikken aktivt i dårlige tider, og akkurat nå er det grunnlag for å ta litt kraftige grep, sier Syversen.

Han mener at det er riktig å bruke oljefondet som en støtdemper nå, men påpeker at det er viktig at man klarer å reversere bruken når tidene blir bedre.

På fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, sier finansministeren at tiltakspakken som er 600 millioner kroner mindre, er tilstrekkelig.

– Det vil alltid være forskjellige krav for ulike partier. Regjeringen har lagt frem en helhetlig revisjon av 2016, som jeg mener svarer godt på de utfordringene Sør- og Vestlandet står overfor, sier Jensen.

Les også

Regjeringen anslår noe høyere ledighet

Les også

Ny lekkasje: Regjeringen øker oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner

Les også

– Inn i aftenbønnen med ham…

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Bruker 900 millioner på ledighetsgrep

  2. Revidert nasjonalbudsjett på 1-2-3

  3. Oljemilliarder splitter sentrum før revidert

  4. Regjeringen gir én ekstra milliard til tiltakspakke

  5. Enige om nye millioner til sørvestlandet