BI-professor: – Vi kan ikke bare sitte og fiske eller tappe olje

Torger Reve mener oljeprisfallet har synliggjort behovet for økt produktivitet og innovasjon i en norsk økonomi som blir mindre oljedrevet. Nå vil han finne ut hvorfor suksessbedriftene har lykkes.

OMSTILLING: BI-professor Torger Reve er positiv til at norsk næringsliv vil omstille seg. Men bedriftene må være offensive, mener han.
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Vi kan ikke bare sitte og fiske eller tappe olje, vi må gjøre andre ting, sier BI-professor Torger Reve til E24.

Han holdt i går tirsdag foredrag på BIs årskonferanse i Nydalen, og temaet var «Innovasjon for omstilling».

Reve, som i en årrekke var rektor ved handelshøyskolen, er med i et forskerteam som fremover skal se nærmere på hvorfor suksesselskaper i Norge og Sverige har lykkes.

Målet er å utvikle forretningsmodeller for nordiske bedrifter.

– Vi tror veldig sterkt på at det ligger mye i det nordiske feltet. I stedet for å hele tiden sitte og vente på at kineserne kommer og tar oss, som er det vi ofte gjør, tenker vi at vi må være offensive. På noen områder er nordiske bedrifter fremst i verden, sier Reve.

Forskning

Reve ledet i mange år forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge, der en av konklusjonene var at de bransjene som lykkes i høykostnadslandet Norge, er de som lykkes med å opprette klynger av bedrifter som konkurrerer på samme område.

Men nå skal altså forskerne også se på enkeltbedrifter – og nærmere bestemt hva norske suksesser har til felles med svenske suksesser.

Reve peker på at både Norge og Sverige, til tross for at næringslivet i de respektive landene er helt forskjellig, har store selskaper innen samme næringer, blant annet telekom, bygg og finans.

– Vi vil kartlegge hva vi har til felles. Neste trinn blir å se om det er noen spesielle strukturer å bygge ut, om det finnes en Ikea-modell, om det finnes det en ABB-modell eller en Telenor-modell som vi kan ta med ut i verden, sier han.

Les også

BI-professor om oljebremsen: - Ikke pust lettet ut!

Oljebrems

Bakteppet er et Olje-Norge som går en svakere tid i møte, noe som etter all sannsynlighet vil slå ut i resten av den norske økonomien, også kalt fastlandsøkonomien.

Etter en gjennomsnittlig vekst på rundt 15 prosent de siste tre årene, ventes oljeinvesteringene å falle bratt i inneværende år. En galopperende kostnadsutvikling har medført at oljeselskapene har økset sine investeringsbudsjetter.

På toppen av dette halverte oljeprisen seg på slutten av fjoråret. En av effektene har vært betydelige nedbemanninger i oljerelatert virksomhet.

I tillegg hersker det usikkerhet rundt hvor hardt oljeprisfallet vil slå inn på de allerede fallende oljeinvesteringene.

Les også

NHO-rapport: 1 av 5 oljebedrifter vil kutte flere ansatte

Langrenn og lønn

– Det er to disipliner vi er best i: langrenn og lønn. Det er grenser for hvor dyre vi kan være. Der er vi nå, nå når oljevirksomheten svikter, sa Reve til forsamlingen.

– Oljeprisfallet rammer Norge hardt. Nå er vi kommet til et vendepunkt. Omstilling er nødvendig, sa Reve under sitt foredrag.

I takt med lavere oljepriser er omstilling blitt et stadig mer populært ord blant den norske politikerstanden som beskrivelse av hva norsk næringsliv står overfor.

Men ordet er ikke særlig nytt. BI-professoren slo i bordet med en to år gammel avisforside av ham selv, der han slår fast det samme: Omstilling.

– Vi må arbeide smartere for å motvirke det høye kostnadsnivået. Oljeprisfallet har synliggjort behovet for økt produktivitet og innovasjon i norsk økonomi, sa Reve.

Les også

Statoil-sjefen om Ernas omstillingsprat: – Dette må vi tåle

– Mye omstillingskraft

Torger Reve forteller at han er veldig positiv til utsiktene for norsk næringsliv

– Vi har så mye omstillingskraft i hovednæringene våre, sier han til E24, og legger til:

– Om vi er flinke, kan disse omstilles. Om vi bare legger ned årene, så vil det gå nedover.

Han oppfordrer bedriftene til å "ta tak i omstillingskreftene", og mener de må være offensive og hele tiden lete etter nye ting som kan gjøre dem bedre og mer konkurransedyktige. Å klage til norske myndigheter for subsidier eller redningspakker er ikke rett vei, mener han.

– Vi skal ikke beskytte gammelt næringsliv, vi skal skape nytt næringsliv, sier Reve.

Og legger til:

– I dag får man belønning for å ha penger i eiendom. Det er noen fundamentale ting gjøres. For eksempel innenfor skatt bør det være virkemidler som stimulerer til forskning og utvikling og innovasjon. Det er det ikke i dag.

Les også

Oljebremsen til tross:
Nå fylles ordrebøkene til norsk industri

Les også

NHO vil likestille bolig- og aksjeskatt

Les også

- 1 av 5 oljebedrifter vil kutte flere ansatte

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Professor Rattsøs isbøtte

  2. Betalt innhold

    – Vi trenger bedrifter som kan forandre næringslivet

  3. Norge trenger liberale reformer

  4. I omstilling er det kunnskap som teller

  5. Betalt innhold

    Vestlandet i verdensklasse