Skremmeskudd fra Fed

Industriproduksjonen i USA faller. Men Federal Reserve-hauk er mest bekymret for høy inflasjon.

Publisert:

- Risikoen for at kjerneinflasjonen stiger igjen, eller ikke faller tilbake som ønsket, er åpenbart den dominerende makroøkonomiske policy-risikoen.

Det sa Jeffrey M. Lacker, sjef for Federal Reserve Bank of Richmond, i en tale torsdag. I stedet for å frykte lavere vekst, er han redd for at prisstigningen skal bli for høy.

Flere nyheter på E24.

Mist ikke motet

Veksttakten har falt noe, medgir Lacker. Men også på 1990-tallet, midt i en uvanlig langvarig oppgangsperiode, var det perioder med lavere vekst. I 1995 var veksttakten bare 0,9 prosent et par kvartaler, delvis på grunn av lavere boliginvesteringer. Også de neste tre kvartalene var veksten under pari.

- Dette eksempelet tyder på at vi ikke skal mistet motet denne gangen av en ujevn overgang fra rask vekst til en vekst som lettere lar seg opprettholde, sa Lacker.

Veksttakten i USA var på 3,75 prosent årlig i treårsperioden frem til midten av 2006. Til sammenligning anslår Lacker trendveksten til 3 prosent.

- Og vi kan ikke være over gjennomsnittet hele tiden, fastslår han.

Boligsmell, hva så

Den pågående konjunktursvekkelsen i amerikansk økonomi er i stor grad konsentrert om boligmarkedet. Boligmarkedet vil fortsette å trekke økonomien ned i første halvdel neste år, medgir Lacker. Men han tviler sterkt på at det vil trekke resten av økonomien ned i resesjon. Det private forbruket et altfor sterkt til det.

Og selv om det har blitt 110.000 færre jober i byggebransjen siden februar, understreker sjefen for Richmond Fed, har samlet jobbvekst i perioden vært på 1,2 millioner.

- I og med at inntektsutsiktene for 2007 ser gode ut, ser det ut til å være rimelig trygt å si at det private forbruket vil være bra - og igjen, det er uten sammenligning den største delen av økonomien, sa Lacker.

Inflasjon, derimot

Da er han mye mer bekymret for inflasjon.

Veksten i Federal Reserves foretrukne prisindeks, PCE-kjernen, har vært på over 2 prosent siden 2004, og på 2,5 prosent så langt i år.

PCE-kjernen er kostnader til privat forbruk utenom mat og energi.

- Jo lenger kjerneinflasjonen holder seg over 2 prosent, jo større er faren for at inflasjonen befester seg på en for høy takt, frykter Lacker.

Han er ikke beroliget av lav inflasjon i oktober og november.

- Tre måneders gjennomsnitt av endringen i PCE-kjernen har variert mellom 1,8 og 2,9 prosent siden orkanene sist år, og er på 2,7 prosent i oktober. I lys av de seneste tallene må det flere måneders data til før vi har statistisk overbevisende tegn på at inflasjonen er lavere. I mellomtiden er risikoen for at kjerneinflasjonen stiger igjen, eller ikke faller tilbake som ønsket, åpenbart den dominerende makroøkonimiske policy-risikoen, konkluderer Lacker.

Han stemte for høyere Federal Reserve-rente i både august, september og oktober, men ble nedstemt.

Publisert: