Nye budsjettanslag: Oljeprosjektene har blitt 15 milliarder dyrere

Balder Future står for den største smellen, men også utbygginger som Johan Castberg og Hywind Tampen har blitt dyrere.

Jotun FPSO på Rosenberg Verft i Stavanger.
Publisert:

I statsbudsjettet slippes det nye anslag for prosjektene på norsk sokkel.

Budsjettdokumentene viser at prosjektene under utbygging samlet sett har blitt dyrere det siste året.

Av de 15 prosjektene som er under bygging på norsk sokkel har seks blitt dyrere og tre har blitt billigere enn anslagene i statsbudsjettet i fjor.

For resten er prislappen uendret.

Oppsummert har det samlede anslaget økt med 14,75 milliarder kroner.

Av de fire prosjektene som ble ferdige etter august i fjor har ett blitt billigere, mens resten har en økning. Totalt har prislappen på disse økt med 220 millioner kroner.

Les på E24+

7 spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

Balder-smell

Det aller meste av økningen gjelder Balder Future, et prosjekt der Vår Energi allerede har varslet om overskridelser.

Ifølge dokumentene ligger investeringene nå an til å bli på 38,8 milliarder kroner for utbyggingen. Det er 11,1 milliarder kroner mer enn i fjor og 17,9 milliarder kroner mer enn i utbyggingsplanen.

I Balder Future-prosjektet skal produksjons- og lagerskipet Jotun oppgraderes og forlenge levetiden før skipet skal i drift mellom feltene Balder og Ringhorne i Nordsjøen.

Les også

Vår Energi varsler økte kostnader og forsinkelser på Balder-prosjektet

«Prosjektet har hatt betydelige utfordringer knyttet til pandemien som har påvirket utstyrsleveranser og tilgjengelig bemanning på verftet, noe som igjen har påvirket fremdriften av prosjektet», skriver Olje- og energidepartementet.

I dokumentene pekes det også på at arbeidsomfanget har blitt mer omfattende. Det er knyttet til produksjonsskipet, utfordrende værforhold og tekniske utfordringer knyttet til boreprogrammet.

Prislappen øker

Prislappen på Johan Castberg, som blir bygget ut med et havbunnsanlegg knyttet til et produksjonsskip, har økt med 2,1 milliarder kroner det siste året til 63,2 milliarder kroner.

Opprinnelig var investeringsanslaget på 56,7 milliarder.

Departementet peker også her på pandemien, og at smitteverntiltak og redusert tilgang på arbeidskraft har ført til forsinkede leveranser fra verft i Singapore og Norge.

Samtidig har det vært «utfordringer med fremdriften og kvalitetsavvik i sveising i Singapore», skriver departementet.

Den høyere prislappen det siste året skyldes en økning i arbeidsomfang som er overført fra Singapore til Stord, ifølge departementet.

Les også

Finansministeren: – Et budsjett som er preget av alvor

Den flytende havvindparken Hywind Tampen er nå ventet å koste 6,64 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder mer enn i fjor.

Siden utbyggingsplanen i 2020 har prislappen økt med 1,48 milliarder kroner.

Departementet peker på utskiftinger som følge av kvalitetsavvik i en stålplate, samt at leveringen av en eksportkabel har blitt forsinket som følge av markedssituasjonen.

Les også

Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

Andre byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet har derimot blitt 413 millioner kroner billigere siden i fjor, og er nå anslått til 48 milliarder kroner.

Bauge-utbyggingen i det sørlige Norskehavet har hatt en reduksjon på 114 millioner kroner det siste året, mens prosjektet for å gi Sleipner kraft fra land har blitt 54 millioner kroner billigere.

Verdier på 865 milliarder

Departementet skriver at det er stor usikkerhet om investeringer og kostnader på investeringstidspunktet, og at oljeprosjektene derfor har et usikkerhetsspenn på pluss/minus 20 prosent.

Prosjektene har samlet sett en nåverdi, altså hva den fremtidige inntekten på prosjektene er verdt i dag med syv prosent rente, på 865 milliarder kroner, ifølge anslagene.

Ved en rente på fire prosent er nåverdien på 996 milliarder kroner.

Publisert:
Gå til e24.no