Arbeidsledigheten faller videre

Justert for normale sesongsvingninger faller ledigheten videre, men Nav ser nå tegn på at ledigheten nærmer seg bunnen.

MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT: Arbeidsledigheten har falt så mye at stadig flere melder om mangel på arbeidskraft.
Publisert:

Ved utgangen av juni er det registrert 47.000 helt arbeidsledige, viser ferske tall fra Nav. Det tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra måneden før og i tråd med økonomenes forventninger.

Justert for normale sesongsvingninger faller det totale antallet helt ledige (inkludert folk på tiltak) med 2.900 personer fra måneden før til 62.900.

– Samtidig ser vi at antallet ledige stillinger har gått noe ned de siste månedene, og antallet nye arbeidssøkere noe opp. Det kan peke mot at ledigheten nå er i ferd med å nå en bunn, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Totalt var det ved utgangen av juni registrert 83.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Fall i alle yrker

Justert for sesongvariasjoner falt ledigheten i alle yrkesgrupper i juni, men nedgangen var størst blant personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, samt reiseliv og transport.

Ledigheten er likevel størst innen reiseliv og transport med 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker, med 0,5 prosent.

Oslo har den høyeste ledigheten på 2,1 prosent, mens Nordland og Trøndelag har lavest med 1,2 prosent.

Ledigheten er høyest i aldersgruppene 20-24 år og 30–39 år, og lavest blant personer i 50-årene.

Mangel på arbeidskraft

I løpet av juni ble det registrert 41.100 nye ledige stillinger hos Nav, 5 prosent færre enn på samme tid i fjor. Justert for sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger falt noe de siste to månedene, men er fortsatt på et høyt nivå, skriver Nav.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid.

Grunnen til det stramme arbeidsmarkedet er blant annet gjenåpningseffekter etter pandemien, men også lavere arbeidsinnvandring. Stadig flere bedrifter melder om mangel på arbeidskraft.

Da pandemien rammet Norge steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april 2020. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Peker mot renteheving i august

Norges Bank følger nøye med på ledighetstallene fra Nav. Den lave arbeidsledigheten bidro også til at banken kunne sette opp renten overraskende mye forrige uke.

Handelsbanken tror ikke dagens ledighetstall endrer renteutsiktene.

– Helt i tråd med Norges Bank, og dermed nøytralt med tanke på renteutsiktene. Det peker mot ny heving i august, skriver Handelsbanken i en kommentar.

Norges Bank har varslet ny heving i august og deretter ytterligere tre rentehevinger i år.

Les også

Nav venter at ledigheten snart vil øke

Publisert:

Her kan du lese mer om