Arbeidsledigheten faller mer enn ventet til 2,7 prosent i august

Nav har ikke rapportert lavere ledighet siden før coronakrisen. Utviklingen er sterkere enn økonomene hadde sett for seg, og styrker troen på snarlige rentehevinger.

Arbeidsledigheten har falt de siste ukene.
Publisert:

Ved utgangen av august var det registrert 75.800 som helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og er det laveste siden februar 2020.

– Bedringen på arbeidsmarkedet fortsette i august. Tallet på helt arbeidsløse er nå lavere enn det høyeste nivået under oljeprisfallet i 2015/16, men tallet på delvis arbeidsløse er fremdeles høyt, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

En måned tidligere lød tallene på 86.774 personer og 3,1 prosent. På forhånd var det ventet en nedgang til 2,9 prosent, ifølge Bloomberg.

Totalt er det ved utgangen av august registrert 140.200 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er 11.500 færre enn ved utgangen av juli, justert for sesongvariasjoner.

Arbeidsledigheten steg bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april i fjor. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

De siste ukene har det vært fall i ledigheten, ifølge tidligere oppdateringer fra Nav.

Færre permitterte

Av de helt arbeidsløse er 11.500 permitterte, mens det samme gjelder for 19.900 av de delvis arbeidsløse. De permitterte utgjør til sammen 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

– En stor del av nedgangen i tallet på arbeidssøkere de siste månedene skyldes færre permitterte. Sammenlignet med utgangen av mars har det blitt 71.600 færre arbeidssøkere registrert hos Nav, og 48.200 av dette kommer fra de permitterte, seier Holte.

Det var nedgang i antallet arbeidssøkere i alle yrkesgrupper fra juli til august, men størst fall var det i reiseliv og transport, serviceyrker og butikkarbeid.

Ved utgangen av august var andelen helt arbeidsløse høyest innen reiseliv og transport, med 5,2 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent.

Nav-sjef Hans Christian Holte.

Størst nedgang blant unge

Alle fylker har færre arbeidssøkere i august. Nedgangen var størst i Viken (-11 prosent) og Troms og Finnmark (-11 prosent).

Høyest andel helt arbeidsledige har Oslo med 3,5 prosent, mens Nordland er i andre enden av skalaen med 1,9 prosent.

Nedgangen i arbeidsledigheten var størst blant de under 25 år, med et fall på 12 prosent.

Ved utgangen av august er det flest helt arbeidsløse i aldersgruppen 30–39 år, med 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og lavest for de under 20 år med 1,4 prosent.

Det er samtidig høy etterspørsel etter arbeidskraft. I august har Nav registrert 45.900 nye ledige stillinger, tilsvarende 1.800 per dag, opp fra 1.500 per dag i juli. Flest nye utlysninger var det innen helse, pleie og omsorg.

Les også

Sysselsettingen tilbake på nivået før krisen, men fortsatt er ledigheten høyere

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Styrker troen på renteheving

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank påpeker at tallene er sterke og indikerer en raskere bedring av arbeidsmarkedet enn det Norges Bank har lagt til grunn.

– Vi får nok en gang en bekreftelse på at oppsvinget er sterkere og raskere enn det banken har trodd. Antall ledige stillinger holder seg fortsatt på et skyhøyt nivå som illustrerer at det er god etterspørsel etter arbeidskraft, til tross for at det er noe pandemieffekter ute og går her, sier han til E24.

Norges Bank har varslet at renten skal heves fra rekordlave null prosent 23. september, etterfulgt av ytterligere gradvis heving de kommende årene.

– Tidligere har vi hatt en tommelfingerregel på at styringsrenten som oftest stiger når ledigheten faller under 3 prosent. Nå er kanskje situasjonen litt annerledes, men arbeidsmarkedet er og blir en av de viktigste indikatorene for farten og styrken til norsk økonomi. Jeg vil tro Olsen og resten av komiteen nå føler seg enda tryggere på at en renteheving i september er helt på sin plass, sier Martinsen videre.

Basert på utviklingen den siste tiden, mener han at rentebanen kan bli ytterligere oppjustert på rentemøtet i september, men ser også at det fortsatt er usikkerhet knyttet til pandemien.

– De har signalisert tett på én renteheving i kvartalet det neste året, og har slik sett god tid til å vurdere en eventuelt høyere rentebane senere i år.

Handelsbanken mener også dagens tall befester troen på nærstående renteheving.

– Som vi allerede har understreket flere ganger, er vi sikre på at Norges Bank vil øke styringsrenten ikke bare i september, men også i desember, skriver Handelsbanken-økonomen Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

Les også

Litt mindre optimisme i industrien i august

Publisert:
Gå til e24.no