SV steiler i forhandlinger: - Jeg går litt tom ut av det møtet her

SV mener forhandlingene går for sakte, og ber regjeringspartiene gjøre «betydelige bevegelser» i forhandlingene om de skal komme til enighet.

MISNØYE: Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski forhandler med regjeringspartiene på vegne av SV.
  • Martin Lægland
Publisert:

– Vi synes det er en vanskelig situasjon, det går veldig tregt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes etter et forhandlingsmøte med Ap og Sp.

– Vi opplever lite vilje til å møte oss på helt fundamentale krav vi har, som handler om velferdssatsinger, miljø, grønn omstilling, viktige saker for mange. Jeg går litt tom ut av det møtet her, sier han.

– Har de du forhandler med sterkt nok forhandlingsmandat fra regjeringen?

– Ingen kommentar.

– Hvordan vurderer du progresjonen?

– Altfor svak.

– For svakt

Fylkenes sier at SV er innstilt på å fortsette å forhandle, men gir det glatte lag til sine forhandlingspartnere.

– Det her er for svakt, rett og slett. Vi kommer ikke til å gi oss, det er mye som står på spill for mange folk.

På spørsmål om de kommer i mål med forhandlinger innenfor de gitte tidsfristene, svarer Fylkesnes at det er uvisst.

– I forhold til frister og det vi må rekke går det altfor langsomt. Det må betydelig med bevegelse til, sier han.

VG er kjent med at det er stor frustrasjon i SV knyttet til forhandlingene med Ap og Sp. Særlig mandatet til regjeringspartienes forhandlingsdelegasjoner på Stortinget har vært et tema internt i SV:

– Vi opplever at de ikke har et godt nok mandatet til å gjøre reelle forhandlinger på vegne av regjeringen, opplyser en sentral kilde i SV.

Ny forhandlingsmetode

Forhandlingene har denne uken blitt delt i to – mellom to grupper.

Lederne av finansfraksjonen, Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) forhandler om selve budsjettet og økonomi, mens Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Terje Aasland og Geir Pollestad (Sp) parallelt forhandler om verbalforslag.

Den endrede forhandlingsformen kom etter at regjeringspartiene ytret offentlig misnøye med fremdriften i forhandlingene, og ønsket å løfte dem til de parlamentariske lederne på Stortinget.

– Går fremover

Terje Aasland (Ap) og Geir Pollestad (Sp) er langt mer positivt innstilt til fremgangen i forhandlingene.

– Jeg føler at vi er godt i gang. Nå er vi i forhandlinger, og vi får avvente sluttresultatet. Jeg har ikke noen kommentar til hva SV tenker rundt den situasjonen vi er i nå. Vi er innstilt på å forhandle videre, og det skal vi gjøre nå, sier Aasland.

– Det går fremover. Så er vi ved godt mot og mener vi har konstruktive forhandlinger, sier Pollestad.

– Et skritt videre

Forhandlingene i gruppen som tar for seg budsjett og økonomi var hakket mer vellykket, i følge SVs Kari Elisabeth Kaski.

De var ferdig halvannen time etter forhandlingsmøtet hvor Fylkesnes, Aasland og Pollestad deltok.

– Dette var et møte hvor vi kom et skritt videre. Det synes jeg er positivt. så har vi samtidig fra SVs side behov for bedre progresjon enn hva vi har hatt det siste døgnet. Samtidig har vi mye utålmodighet særlig når det kommer til den overordnede rammen.

Hun kommenterer sin partifelle Fylkesnes’ uttrykk for frustrasjon slik:

– Vi forhandler om ulike ting, så det er nok ulik progresjon og imøtekommenhet i de ulike sakene. Jeg har også vært frustrert over manglende framgang. Derfor er jeg glad for at vi nå har hatt et godt, konstruktivt møte, sier hun til VG.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forhandling
  2. Torgeir Knag Fylkesnes
  3. Geir Pollestad

Flere artikler

  1. Ingen enighet om revidert nasjonalbudsjett – nytt møte tirsdag

  2. SV og regjeringen nærmere enighet om budsjettet

  3. Forhandlingene om revidert budsjett gjennom pinsen

  4. Enighet om revidert nasjonalbudsjett

  5. SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen