Coronapolitikk

Strømkrisen: Sp vil at energikommisjon undersøker om avtalene om utenlandskabler kan reforhandles

Sp ønsker at regjeringens energikommisjon vurderer ny minimum fyllingsgrad i vannmagasinene – og at de ser på om man kan reforhandle avtalene som regulerer utenlandskablene.

DET VAR EN GANG: Blåsjø er Norges nest største vannmagasin i volum, men det største i energiinnhold ifølge Store Norske Leksikon. Her er «strømbatteriet» avbildet i 2007 da vannstanden var mye høyere enn i dag.
 • Stella Bugge
 • Marthe Stoksvik
 • Janne Møller-Hansen (foto)
Publisert: Publisert:

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal «sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.»

Nå håper Geir Pollestad, stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder for Senterpartiet, at kommisjonen snart kommer i gang med arbeidet.

BEKYMRET: Senterpartiets Geir Pollestad mener den kraftkrevende industrien er «gull verdt» for Norge og at den kan bli skadelidende hvis de høye strømprisene vedvarer.

– Blitt stikkontakt

– Vi er opptatt av at den skal settes ned raskt, det bør være snakk om noen uker, sier Pollestad til VG.

Han mener vinterens strømkrise viser at det haster med å finne ut hvordan man skal hindre at nordmenn også i fremtiden må betale blodpriser for å holde varmen, dusje og vaske klær.

– Norge har gått fra å være et batteri til en stikkontakt som på jevn basis forsyner Europa med strøm. Europeiske land har tatt ned produksjonen av både atomkraftverk og kullkraft og vi har gått fra å ha kabler til utveksling av strøm til kabler som blir brukt til eksport. Det er virkeligheten, sier Pollestad.

Derfor mener han at den planlagte energikommisjonen må se på avtalene som regulerer de utskjelte utenlandskablene; Nordlink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde det nylig klart at det ikke blir noe av en tredje strømkabel fra Norge til Europa, NorthConnect.

– Jeg tror ikke Europa kan forvente vi skal tømme vår forsyningssikkerhet hundre prosent for å oppfylle klimatiltak i Tyskland og Storbritannia. Det er ikke vår oppgave, det må de i stor grad løse selv, sier Pollestad.

HASTER: Strømprisene opptar ikke bare hvermannsen men også Geir Pollestad som ser frem til at den planlagte energikommisjonen begynner sitt arbeid.

Se på kabelavtalene

Men å stenge kablene, er ikke noe alternativ, ifølge stortingspolitikeren, som mener de bør brukes til utveksling av strøm fremfor tømming av norske vannmagasiner.

Vi må se på en mulig reforhandling av kabelavtalene, hva slags forpliktelser vi har og hva handlingsrommet er. Om det er mulig å ta inn hensynet til norsk beredskap, sier Pollestad.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «Ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden.»

– Vi mener dette også gjelder hybridkabler for eksport av vindkraft, sier Pollestad.

Vil ha høyere fyllingsgrad

Pollestad synes det er urovekkende at Norge eksporterer strøm når fyllingsgraden bare er 56 prosent mens den vanligvis ligger på 68,5 prosent på denne tiden av året.

– Vi kan komme i en situasjon der forsyningssikkerheten rett og slett kneler, sier han.

Det finnes grenser for hvert enkelt magasin i Norge for hvor lavt det kan tømmes, og hvor høyt det kan fylles.

– Fyllingsgraden bør være betydelig høyere enn de minimumskravene som gjelder i dag, sier Pollestad som oppfordrer energikommisjonen til å vurdere dette som ett av mange tiltak.

De siste 20 årene har den samlede fyllingsgraden sjeldent vært under 60 prosent, opplyser senioringeniør i NVE Fredrik Arnesen. Og den har aldri vært lavere enn 18 prosent.

Pollestad frykter at vedvarende høye strømpriser kan bety kroken på døren for norsk kraftkrevende industri med påfølgende tap av arbeidsplasser og negative ringvirkninger for mange lokalsamfunn.

Senterpartiets Geir Pollestad.

– Folk må være representert

– Vi må få på plass et bredt mandat og en sammensetning av kommisjonen hvor også de som bruker strøm er representert, sier han og legger til:

– Det bør også distriktene, industrien, fagbevegelsen og fylker som eier kraftselskap være. Dette skal ikke være et ekspertutvalg med professorer, men en kombinasjon av akademia, næringsliv og fagbevegelse. Folk må føle at de er representert.

Samtidig understreker Pollestad at kommisjonens viktigste oppgave vil være å se på hvordan man kan øke produksjonen av ny energi i kongeriket ved hjelp av sol, vind, utbygging av småkraftverk og utbedring av eksisterende vannkraft. Den må også ta stilling til elektrifisering av sokkelen – og om man det skal gjelde alle felt.

– Vi må også få en effektiv gjennomføring av enøktiltak, sier Pollestad.

Dersom man ikke klarer å temme de galopperende strømprisene i Norge og Europa frykter stortingspolitikeren at miljøet vil lide.

– Hvis befolkningen i Europa får det grønne skiftet i vrangstrupen kan vi virkelig si at vi har gjort klimaet og miljøet en bjørnetjeneste.

VG har blant annet spurt om hva olje- og energiminister Marte Mjøs Persen syns om forslaget til Sp-politikeren.

– Vi jobber nå med å få på plass en energikommisjon som blant annet skal kartlegge energibehovene våre og foreslå konkrete grep for økt energiproduksjon. Dette er et spennende og viktig arbeid, og jeg er glad for at Pollestad kommer med innspill til regjeringen. Når det gjelder det konkrete mandatet for kommisjonen, må vi få lov til å komme tilbake til det, skriver hun i en e-post.

– Hvorfor tar det så lang tid å forme et mandat, og når kommer kommisjonen til å være på plass?

– Vi jobber med mandatet til kommisjonen, og må få lov til å komme tilbake til disse spørsmålene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Strøm
 3. Hurdalsplattformen
 4. Vannkraft
 5. Geir Pollestad
 6. Vindkraft
 7. Kabler

Flere artikler

 1. Slik blir regjeringens energikommisjon

 2. Valla med politisk comeback: Skal utfordre regjeringen på strøm

 3. Venter ikke tomme magasiner tross eksport: – Ser ikke i dag for oss en situasjon med rasjonering

 4. Mener strømkundene må høres i energikommisjon: – Noen av de misfornøyde må bli hørt

 5. Rekordinntekter på utenlandskablene for Statnett