Ny norsk rekord for sjømateksporten – USA vokser kraftig

Eksport av norsk sjømat til USA økte med 54 prosent i august. – Laksen er lokomotivet i USA, sier Norges sjømatråd.

Trendmat som poke bowl er en av driverne bak den store etterspørselen etter laks i USA, ifølge Sjømatrådet.
Publisert:

Rekordrekken til norsk sjømateksport fortsatte i august. Aldri før har verdien vært høyere i en enkeltmåned, viser ferske tall fra Sjømatrådet.

Forrige måned eksporterte Norge sjømat for 12,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,9 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med august i fjor.

12,5 milliarder er også samme verdi som for hele 1990, oppgir Sjømatrådet.

Les på E24+

Analytikere tror på styrket laksepris i høst

Konsumet faller i hjemmene

Hittil i år har eksportverdien av sjømat vokst med 21,2 milliarder kroner, til en samlet verdi av 94 milliarder kroner, og tilsvarer en vekst på 29 prosent sammenlignet med de åtte første månedene i 2021.

Økte priser og høyere eksportvolum av laks er det største bidraget til rekorden.

Tross stor vekst, faller sjømatkonsumet i hjemmene, og flytter seg over til servicebransjen, nærmere bestemt hoteller, restauranter og kantiner.

– Dette er som forventet, da det i år er flere som reiser på ferie og spiser sine måltider utenfor hjemmet, sier konstituert leder for i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Det påpekes også at sjømatsektoren i likhet med de fleste andre bransjer kjenner inflasjonen presse på, samtidig som utfordrende logistikk fremdeles er en utfordring for sjømatsektoren. En styrking av kronen mot euroen i august har heller ikke bidratt positivt for eksporten.

Laksen er lokomotivet i USA

Eksporten til USA har hatt den største verdiveksten i måneden – på hele 54 prosent. Landet mottok 9.800 tonn norsk sjømat i august, fra 8.400 måneden før.

Det er laksen som står for den største veksten, men det har også vært god vekst i arter som ørret, kongekrabbe og snøkrabbe.

I august eksporterte Norge 5.630 tonn laks til USA for en verdi av 755 millioner kroner. Polen og Danmark var sammen med USA de største markedene for laks i forrige måned.

Les også

Aldri før har laksenæringen tjent mer på eksport

Anne-Kristine Øen, Norges sjømatråd sin utsending i USA, sier til E24 på telefon fra Boston at laksen er lokomotivet i USA.

Verdien på eksport av laks til USA økte med 68 prosent i august sammenlignet med samme måned i fjor, opplyser hun.

– Økningen skyldes en generell etterspørselsvekst etter laks i det amerikanske markedet, samt at den sterke dollaren er medvirkende til å vri varestrømmene. Det kommer nå mer laks fra Norge enn fra andre europeiske markeder, som for eksempel Storbritannia og Island, sier hun.

Lavere produksjon i Canada og svingende leveranser fra Chile, som er den største leverandøren av laks til USA, spiller også inn på etterspørselen for den norske laksen, ifølge Øen.

Anne-Kristine Øen er sjef for Norges sjømatråd i USA.

Poke bowl og sushi

Øen i USA sier at etterspørselen er høy fordi restaurantene har åpnet igjen etter koronapandemien, samt at mange amerikanere begynte å lage mer sjømat hjemme i den perioden.

I tillegg passer laksen inn i store mattrender som sushi og poke bowl, sier Øen.

– Etter pandemien har folk blitt mer oppmerksomme på egen helse, og sjømat passer godt inn i helsetrenden, legger hun til.

Så langt i år har total eksport av sjømat til USA hatt en volumøkning på 13 prosent, og en verdiøkning på 36 prosent, ifølge Sjømatrådet. Totalt har det blitt fraktet 71.000 tonn sjømat til USA så langt i 2022, til en verdi av 6,9 milliarder kroner.

Les også

Nye krav i havbruket skal bidra til økt bærekraft

Publisert: