Finansministerens signaler får blandet mottagelse

Bransjen liker finansministerens signaler om oppmykning. Men flere er skeptiske til om det blir noen endring i praksis.

SKEPTISK: Peter Batta, leder i Huseiernes Landsforbund har vært sterkt engasjert i bankenes rentemarginer og egenkapitalkravet. Han er skeptisk til om de nye signalene vil gjøre noen stor forskjell: – Om det er et veldig stort skritt er jeg ikke sikker på, sier han til E24.

Kristian Helgesen
  • Carsten Henrik Pihl
  • Karl Wig
Publisert:

Finansminister Siv Jensen varslet torsdag morgen mer fleksible boliglånsregler.

- Det er betalingsevne som skal være utslagsgivende for om man får lån, sa Siv Jensen på en konferanse med Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) på Lysebu Hotell i Oslo i dag.

LAVERE: Finansminister Siv Jensen fortalte torsdag morgen at departementet ønsker mer fleksible regler for egenkapitalkravet - i tråd med den borgerlige regjeringens valgløfter.

Departementet har nå sendt brev til Finanstilsynet, og kommentert hvordan departementet ser på egenkapitalkravet til bolig:

- Jeg har signalisert at jeg ønsker en mer fleksibel praktisering av lånereglene enn det mekaniske 15 prosent-kravet, sa Jensen på konferansen torsdag morgen.

Les på Dine Penger:- Kan være forsvarlig med 10 prosent egenkapital

Finansbransjen: - God avklaring. I en pressemelding i formiddag kommenterer administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge Finansministerens uttalelser:

– Det er en tydelig og god avklaring finansminister Siv Jensen kommer med når det gjelder praktisering av boliglånsretningslinjene. Her synes vi departementet har klart å balansere hensynet mellom soliditet og fleksibilitet på en god måte, sier Kreutzer.

Finans Norge er positive til finansministerens understrekning av fleksibilitet, og at bankene også må se på fremtidig betalingsevne når man vurderer boliglånssøknader som viktige avklaringer.

Samtidig påpeker Kreutzer at det etter lovverket av utlånspraksisen til syvende og sist er bankenes ansvar:

Idar Kreutzer i Finans Norge

CF Wesenberg

– Bankene har uansett et klart ansvar for å utøve en forsvarlig utlånspraksis, og samtidig er det helt riktig av Finansdepartementet å understreke at tilsynet må sørge for lik tolkning av boliglånsretningslinjene, sier Kreutzer.

- Ikke krav på lån. Dette ble også påpekt av finansminister Siv Jensen på dagens konferanse. Der kommenterte hun at ikke alle har krav på lån.

- Det er ikke slik at alle har krav på lån til bolig. Banken må selvsagt vurdere lånetakeres betjeningsevne, og evne til å stille sikkerhet. Med utviklingen vi har hatt i boligprisene, har terskelen for å komme inn på markedet vært høy.

Derfor ønsker finansministeren en oppmykning:

- I brevet til tilsynet understreker vi viktigheten av at bankene har fleksibilitet til å gi lån etter individuelle vurderinger av kundenes evne til å betjene lånet.

Ministeren ønsker også at tilsynet vurderer sin anbefaling om hvor stor renteøkning folk skal tåle:

- Vi har også bedt Finanstilsynet vurdere kravet om at man skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng, sier hun.

Eff-direktør Christian Dreyer.

Eiendomsmeglerne: - Fornøyde. Eff-sjef Christian Dreyer sier han er positiv til Jensens varsling av større frihet for bankene.

- Bankene vil bli mer fleksible til å vurdere lånetakers økonomi på individuell basis, og da har vi oppnådd det vi ønsket. Dette er positive signaler, sier Dreyer til E24.

- Men Ek-kravet på 15 prosent består?

- Ja, men det som er viktig er at førstegangsetablere har mulighet til å komme seg inn på markedet.

Det er ikke kravet i seg selv som har vært problemet, sier Dreyer og retter en pekefinger mot Finanstilsynet:

- Argumentasjonen fra Finanstilsynet har vært totalt blottet fra en gjennomgang av situasjonen for førstegangsetablere.

- Her ser Jensen det annerledes, og det er vi glade for, sier Dreyer.

Norgessjef Tone Lunde Bakker i Danske Bank.

Danske Bank

Storbank: Ønsker fleksibilitet. Landssjef Tone Lunde Bakker i Danske Bank i Norge forteller at de ser etter god betjeningsevne og vurderer forventet inntektsutvikling når de vurderer søknader om lån.

- Vi er opptatt av å drive forsvarlig, men ønsker å utøve fleksibilitet der vi ser det er riktig. Om vi skal gå utover 15 prosentkravet, er vi fleksible i forhold til å se på andre typer sikkerheter for de rette kundene, sier Bakker til E24.

Hun forteller at dette i dag er vanlig praksis i banken. Hvilken betydning Jensens utspill vil ha å si for Danskes drift, mener hun foreløpig er vanskelig å anslå.

- Vi må nesten se på om dette utspillet fører til et nytt regelverk før vi kan si om det representerer en betydelig endring for oss.

Huseierne: Skritt i riktig retning. Leder av Huseiernes landsforbund, Peter Batta har lenge vært kritisk til egenkapitalkravet og bankenes store rentemarginer. Han synes signalene er et skritt i riktig retning:

- Det er et skritt i riktig retning. Men om det er et veldig stort skritt, er jeg ikke sikker på, sier sjef i Huseiernes Landsforbund Peter Batta til E24.

Han trekker fram at bankene allerede får utvise skjønn, og at det ikke er slik at 15-prosentkravet praktiseres bastant

- Jensen lager et ordspill av at hun nå tillater bankene å gå ned til 10 prosent egenkapital. Kanskje noen flere vil kunne få lån, men statistikken viser at bankene allerede innvilger en tredel av lånene til unge uten nok egenkapital

Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Frode Hansen

- Jeg blir ikke fornøyd før kravet senkes til 10 prosent. 15 prosent-kravet må fjernes, konstaterer Batta.

Forbrukerrådet: - Mer fleksibilitet: Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet er fornøyd:

- Jeg synes dette er en veldig bra løsning. Jensen gir større fleksibilitet under ansvar til bankene, slik at de kan ta større hensyn til den enkeltes økonomi. Dette er bra for forbrukerne, sier Randi Flesland i Forbrukerrådet til E24.

- At normkravet fortsatt er 15 prosent, men at bankene skal få gjøre jobben sin og vurdere lånesøkere mer individuelt, er en veldig god løsning, sier hun.

Flesland sier Forbrukerrådet har hatt et "ambivalent forhold" til egenkapitalkravet på 15 prosent.

-På den ene siden stenger det ute unge som har god nok råd til å betjene et boliglån, men som ikke har spart opp nok. Samtidig er det viktig å sørge for at det ikke gis usikre lån til personer som kan få problemer med å betjene det. Derfor er det en god løsning å beholde hovedkravet, men å gi bankene større rom for å ta fornuftige individuelle vurderinger, sier Flesland.

Les også:

Finanstilsynet mener bankene er fleksible- Myte at mange unge bruker forbrukslån som egenkapital- De som får økonomiske problemer, får dypere problemerJensen gjør valgløfte om til utredning

Publisert:

Flere artikler

  1. Varsler mer fleksible boliglånsregler: Siv Jensen: - Kan være forsvarlig med 10% egenkapital

  2. Finanstilsynet med klar tale til Siv Jensen: Vil ikke rokke ved sparekravet for bolig

  3. Meglere vil ha hjelp til førstegangskjøpere

  4. Finanstilsynet ber Siv Jensen bryte boliglån-løfte

  5. Eksperter: Jensen vil få klart råd om å beholde boliglånsreglene