SNØHVIT-ANLEGGET: StatoilHydro vil slippe ut mer CO2

StatoilHydro ber om å få slippe ut mer klimaskadelig CO2 fra Melkøya ved Hammerfest.

Bjørnbakk, Jan-Morten
Publisert:,

StatoilHydro

OSE

STL

har mandag søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om utvidet oppstartsperiode for LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest og ber også om tillatelse til å øke utslippet av karbondioksid (CO2), ifølge en pressemelding fra StatoilHydro.

I utgangspunktet planla StatoilHydro for en oppstartsperiode for Snøhvit på seks til ti måneder.

- Utfordringene knyttet til reparasjon av lekkasjer i kjøleanlegget, begrenset kapasitetsutnyttelse i anlegget og mulig behov for modifikasjoner, medfører at utslippene i oppstartsperioden blir større enn planlagt, heter det fra selskapet.

Les også:

Treg oppstart

StatoilHydro har tidligere redegjort for usikkerhet knyttet til varighet av oppstartsperioden og produksjonsvolumer fra Snøhvit i 2008.

Ifølge redergjørelsen til SFT anslår Statoil at det i oppstartsperioden kan forekomme ekstraordinære utslipp på opptil 1,5 millioner tonn CO2 og 2.200 tonn sot fra fakling fra LNG-anlegget.

- StatoilHydro vil kjøpe utslippskvoter for CO2-utslippene. Selskapet har også informert SFT om gjennomføring av et omfattende miljøovervåkingsprogram som omfatter prøvetaking og overvåking av luft, nedbør, vegetasjon og vannforekomster, heter det i meldingen.

Les også:

Lekkasjer

StatoilHydro forbereder oppstart av LNG-anlegget på Melkøya etter utbedring av lekkasjer i kjøleanlegget.

I tråd med det som ble orientert om på StatoilHydros kapitalmarkedsdag nylig vil anlegget kjøre med redusert kapasitetsutnyttelse.

Samtidig arbeides det med å forberede nødvendige modifikasjoner som skal bidra til full kapasitetsutnyttelse av anlegget i løpet av 2009.

Under normale driftsforhold vil utslipp av CO2 fra fakkel ved LNG-anlegget være omlag 0,2 millioner tonn årlig.

Flere E24-nyheter

Her kan du lese mer om