SSB: Oljenedtur kan nærme seg slutten

Statistisk sentralbyrå venter økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet.

GÅR MOT OPPGANG: SSB ser slutten på oljenedturen.

Foto: Thomas Sola
 • Johan Nordstrøm
Publisert:

Statistikkbyrået tror at nedgangen i petroleumsinvesteringene vil bremses og snu til en moderat oppgang neste år.

Torsdag publiserte SSB nye prognoser for norsk økonomi, og la frem en ny rapport.

Rapporten gikk i trykken tirsdag, altså dagen før Opec-møtet i går.

SSB har lagt til grunn for sine prognoser at Opec-landene ble enige om moderate produksjonskutt slik at oljeprisen raskt stabiliseres på rundt 53 dollar per fat, før den gradvis stiger til 60 dollar ved utgangen av 2019.

– Dette tror vi vil føre til en moderat økning i petroleumsnæringens investeringer i 2018 og 2019, opplyser SSB.

Her er de viktigste punktene fra rapporten:
** BNP-veksten i Fastlands-Norge ventes å bli 1,7 prosent i 2017. I 2018 ventes veksten bli 2,2 prosent, og i 2019 tror SSB at veksten blir 2,1 prosent.
** Oljeinvesteringer ventes å falle med 15,8 prosent i 2016, og anslås å falle med 11,8 prosent i 2017. Deretter forventes oljeinvesteringene stige med 5,1 prosent i 2018 og 3,7 prosent i 2019.

** Oljeprisen vil stige, tror byrået.
** Forventer at Norges Bank holder styringsrenten på rekordlave 0,5 prosent til og med 2019.
SSB-forsker Torbjørn Eika peker ved pressekonferansen torsdag på at rentebunnen nå er nådd, men at SSB tror at Norges Bank ikke vil endre renten før etter 2019.

– Det er fortsatt utsikter til lave renter lenge. Rentebunnen ble nådd i mars, sier Eika.

Tror boligmarkedet vil snu i 2018

SSB tror at boligprisveksten først vil fortsette å vokse, men i en avtagende takt. I år tror SSB at boligprisene vokser med 7,3 prosent. Neste år er forventningen en boligprisvekst på 7,2 prosent.

Byrået forventer at realprisene på boliger vil falle gjennom 2018 og 2019, slik at det faktisk blir et nominelt fall på 0,7 prosent i 2019. SSB tror at boligprisveksten ender på 1,5 prosent i 2018.

Ser fallende arbeidsledighet

Arbeidsledigheten målt ved AKU, økte til i snitt 5 prosent i sommer. De siste tre månedene har AKU-tallene kommet ned til i snitt 4,8 prosent.

– Vi tror nedgangen i arbeidsledighet er i gang, sier Eika.

Han sier samtidig at arbeidsledigheten vil fortsette å falle, men at den ikke kommer lavere ned enn 4,3 prosent i perioden frem til og med 2019.

– Dette er et relativt høyt tall for Norge, sier Eika.

Svak utvikling i reallønner

Fremover forventer SSB at den nominelle lønnsveksten tar seg opp. I år venter Byrået at lønnsveksten blir 2,2 prosent. I 2017 er spådommen at lønnsveksten blir 2,6 prosent og i 2018 stiger den videre til 2,9 prosent. Og så i 2019 ventes lønnsveksten bli 3,4 prosent.

Lønnsveksten må sees i sammenheng med inflasjonen. Byråets anslag for prisveksten er 3,6 prosent i år. For 2017 er prognosen 2,3 prosent. Videre i 2018 er forventningen 2,1 prosent, for så å ende på 2,4 prosent i 2019.

Med grunnlag i SSB-prognosene vil reallønnene utvikle seg slik:

2016: -1,4 prosent

2017: 0,3 prosent

2018: 0,8 prosent

2019: 1 prosent

Venter at kronen vil styrke seg

Kronen har styrket seg med vel 6 prosent siden utgangen av fjoråret, målt med den importveide kursen. Den er likevel nær 10 prosent svakere enn gjennomsnittet på 2000-tallet og 22 prosent svakere enn det den var på det sterkeste i 2013.

– Kronen er i et historisk perspektiv svak, sier Eika.

SSB regner med at høyere oljepris vil bidra til at kronen fortsetter å styrke seg litt inn i 2017.

Japanifisering av norsk økonomi

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har et betraktelig mørkere syn på Norges økonomiske utsikter enn SSB.

– Det vi ser er en japanifisering av norsk økonomi, og det har ikke ledende norske økonom-miljøer tatt inn over seg, sier Andreassen til E24.

Han viser til at flere land har opplevd det Norge nå opplever etter oljeprisnedgangen.

– Massearbeidsledighet, lav lønnsvekst og minimerte renter har rammet Japan, Spania etter finanskrisen og Finland etter Nokia-kollapsen, sier Andreassen.

Han mener at vi i Norge må venne oss til at veksten ikke vil ta seg opp veldig mye.

– Opec-avtalen endrer ikke på det langsiktige bildet. Det å produsere olje er langt billigere i dag enn for tre år siden. Det gjør at veksten ikke vil ta seg opp veldig mye, sier Andreassen.

Les også

– Konsekvensene er ikke over

Les også

Arbeidsledigheten falt til 4,8 prosent i september

Les også

Norsk økonomi vokser svakere enn ventet

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Oljebransjen
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Arbeidsledighet
 5. Rente
 6. Lønn

Flere artikler

 1. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 2. Storbanker spår at veksten mer enn dobles

 3. Tror boligprisene når bunnen i starten av 2019

 4. Annonsørinnhold

 5. Venter to år med boligprisfall

 6. SSB venter høyere rente, sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi