Ledighetshopp i Norge

Arbeidsledigheten i Norge økte til 4,8 prosent i januar, viser Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (AKU).

OLJEBREMS: Norsk økonomi er rammet av den såkalte oljebremsen, som tilsynelatende gir utslag i ledighetsstatistikken. Bildet, som er et illustrasjonsfoto, viser statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen på besøk hos en bedrift som er rammet av vanskelige markeder.
 • Anders Park Framstad
 • Johan Nordstrøm
 • John Thomas Aarø
Publisert:

Dette tilsvarer 134.000 arbeidsledige, justert for sesongvariasjoner, hvilket er en økning på 5.000 fra snittet i september til november.

Det var på forhånd ventet uendret ledighet på 4,5 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Dette underbygger bildet av at vi har en svekkelse av arbeidsmarkedet med økende arbeidsledighet og stagnasjon i sysselsettingen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

Les også

SV og Frp krangler videre om grep mot ledighet

Ledighetsraten falt noe uventet til 4,5 prosent i desember fra 4,6 prosent måneden i forveien. Denne justeres nå opp til 4,6 prosent igjen.

Høyeste ledighet på (nesten) 20 år

Bakteppet for ledighetstallene er en norsk økonomi som er rammet av den såkalte oljebremsen – lavere oljepriser og lavere investeringsvilje på den norske sokkelen. Dette sammenfaller med økning i ledigheten, som har steget fra nederst på tretallet i første halvår 2014.

Foruten juli 2005, da ledigheten var på 4,9 prosent, må vi tilbake til august 1996 for å finne like høy sesongjustert ledighet som i dag.

Den gang var ledigheten fallende. Nå er den stigende.

– Det er høyt. Og målt ved arbeidsmarkedsutviklingen er vi lengre unna en normalsituasjon i norsk økonomi nå, enn i 1996, sier han til E24.

Han viser til at normalarbeidsledigheten var høyere på 90-tallet. Nå er det ingen tilsvarende strukturelle forhold som bidrar til den høye ledigheten. Bare oljebrems.

AKU-rapporten har fått kritikk for å svinge mye, men Gonsholt Hov tror ikke at Norges Bank avfeier AKU til fordel for Navs rapport om registrerte ledige (se faktaboks).

Les også

Flere må gå i Aker Solutions: Industri Energi-topp ber regjeringen få opp øynene

Negativ trend

«Endringen er innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklingen siden mai 2014, da arbeidsledigheten var på 3,2 prosent. Siden den tid har det sesongjusterte tallet på arbeidsledige gått opp med 47.000. AKU viser at 31.000 av disse var over 24 år», skriver SSB onsdag.

Undersøkelsen for januar viser videre at det sesongjusterte tallet på sysselsatte økte med 7.000 fra snittet gjennom oktober til januar. Befolkningen i arbeidsfør alder har imidlertid vokst mer, slik at prosentandelen sysselsatte er fallende på årsbasis.

– For mye støy

Selv om Norges Bank legger mest vekt på ledighetstallene fra NAV, kan også AKU-statistikken påvirke sentralbankens renteavgjørelser. Norges Bank ligger inne med en forventet AKU-ledighet på 4,6 prosent i snitt for 2016.

Nordea Markets skriver i en kommentar at dagens tall var på den svake siden, men advarer mot å kaste seg rundt i båten.

«Vi vil anbefale å ikke legge for mye vekt på dagens tall. Det er for mye støy i Arbeidskraftundersøkelsen til å trekke konklusjoner fra én måned. Det er også verdt å nevne at det er en liten positiv trend i sysselsettingen for øyeblikket, til tross for fallet i januar. Men med en økning i arbeidsstyrken som vokser raskere er ledigheten noe høyere enn i høst», skriver sjefanalytiker Erik Bruce.

Sjeføkonom Stein Bruun i SEB forklarer ledighetshoppet med et kraftig sving i den volatile arbeidsstyrken blant de unge.

«Faktisk er AKU-raten for dem som er 25 år og eldre ørlite ned over den siste tremånedersperioden, som blant annet, gjenspeiler stabilt – dog moderat – momentum i sysselsettingen», skriver Bruun i en kommentar.

Ikke bare støy

– Det er ingen tvil om retningen nå. Norges Bank ser absolutt på AKU-tallene for å få et mer fullstendig bilde av det som skjer med ledighetsutviklingen, sier Gonsholt Hov.

Han mener problemet med tallene for registrert ledighet er at de kun fanger opp arbeidssøkere via NAV, som har rett på dagpenger. Dermed er det mange av de yngre ledige som ikke fanges opp i NAV, nettopp på grunn av mangel på dagpengerettigheter. Disse fanges imidlertid opp i AKU-statistikken.

– Tallene for registrert ledighet inneholder heller ikke detaljert informasjon om utviklingen i arbeidsstyrken og sysselsettingen; det er kun AKU som gir en slik fullstendig dekomponering for sesongjusterte tall, sier han.

Handelsbanken venter at AKU-ledigheten vil fortsette å stige fremover, til litt over fem prosent. OECD har anslått at normal AKU-ledighet i Norge er 3,2 prosent.

– Dette snur ikke på en fornuftig måte før veksten i norsk økonomi tar seg såpass opp at bedriftene begynner å ansette igjen. Alternativt kan ledigheten flate ut fordi folk for alvor begynner å trekke seg ut av arbeidsstyrken. I så fall vil ledighetsoppgangen bremse opp av «feil grunner», sier seniorøkonomen.

Les også

– Vedvarende lav rente har noen uheldige sideeffekter

Les også

SSB: Oljebremsen varer ut året

Les også

Jensen: – Krevende tider for norsk økonomi

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Nedgang i arbeidsledigheten i februar

 2. – Partiene vil velge de tallene som passer sin agenda best

 3. Onsdag kommer nye AKU-tall:
  Seniorøkonom: Fortsatt langt igjen før vi kan snakke om reell bedring i ledigheten

 4. SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

 5. Nav-tall: 400 færre ledige i april