Sentralbanken vil forberede finansmarkedet på nye rentefraser

Etter fem år med samme mantra, går det nå mot et nytt rentesyn fra Federal Reserve.

GAMMEL OG NY: Ben Bernanke ledet sitt siste møte som sentralbanksjef i januar, og ble erstattet av Janet Yellen. Hun kan i løpet av kort tid komme til å erstatte Bernankes rentematra gjennom de siste fem årene.
Publisert:

Referatet fra tidligere sentralbanksjef Ben Bernankes siste rentemøte i januar, tyder på at Federal Reserve nå for første gang siden finanskrisen i 2008, gjør klar nye renteformuleringer.

Etter at sentralbankenes styringsrente falt til nesten null i 2008, har signalet fra sentralbanken vært tydelig: Renten vil forbli rekordlav inntil det skjer en betydelig bedring i amerikansk økonomi og arbeidsliv.

Nå er økonomien på vei opp, og arbeidsledigheten nådde i forrige måned sitt laveste nivå siden 2008 med en registrert ledighet på 6,6 prosent.

- Deltakerne ble enige om at når arbeidsledigheten nå nærmer seg 6,5 prosent, er det naturlig for rentekomiteen å endre signalene på hvordan styringsrenten vil settes når dette nivået nåes, står det å lese i notatene fra rentemøtet 28. og 29. januar.

Er du interessert, kan du lese hele referatet her.

Ny formulering

Gjennom de siste årene har sentralbanken benyttet en standard formulering for renteutsiktene: «Renten vil bli holdt uendret i en lang periode etter at arbeidsledigheten har falt under 6,5 prosent, særlig hvis den anslåtte inflasjonen forblir lavere enn komiteens langsiktige mål på 2 prosent».

En eventuell ny formulering ble grundig diskutert, men synet på hvordan den skal utformes synes å sprike en del. Noen synes å ønske en rundere formulering enn dagens, mens andre ser ut til å foretrekke en formulering som inkluderer konkrete tall knyttet opp mot inflasjon og arbeidsmarkedet.

Hos USA Today påpekes det likevel at rentekomiteen i USA fremstår som uvanlig samstemte i det siste møtet under ledelse av Ben Bernanke. Spesielt de siste månedene har møtereferatene vist stor uenighet om støttekjøp av obligasjoner i finansmarkedene.

Les også

Ben kutter videre i stimulipakken

Vil trappe videre ned

Flere møtedeltakere - «several» - tok på dette møtet nok en gang til ordet for at sentralbanken skal være tydelig på at nedtrappingen av stimulipakken skal fortsette i taktfast tempo, så fremt det ikke skjer store endringer i de økonomiske utsiktene.

Federal Reserve støttet amerikansk økonomi gjennom 2012 og 2013 med å kjøpe obligasjoner for opptil 85 milliarder dollar i måneden.

Med en bedring i økonomien de siste månedene har sentralbanken redusert stimulipakken med 10 milliarder dollar på hvert av de to siste møtene, slik at støtten nå er på 65 milliarder dollar hver måned.

I notatene fra rentemøtet fremgår det hvilke synspunkter som er forfektet, og hvor mange som støtter de ulike synene, men det fremgår ikke hvem som tar til ordet for hva.

En del møtedeltakere- «a number» - åpnet for at nedtrappingsplanen kan fravikes dersom amerikansk økonomi plutselig blir svakere.

Likevel, New York Times påpeker at rentekomiteen synes å være overrasket over styrken amerikansk økonomi viser for tiden. Spesielt synes kraften i forbruksveksten å være sterk. Privat forbruk står for rundt 2/3 av amerikansk økonomi.

Det neste rentemøtet - det første under den nye sentralbanksjefen Janet Yellen - holdes 18. og 19. mars, med en rentebeslutning klokken 20.00 siste kveld.

Les også:

Janet Yellen går rett til hardtreningHva sier Yellen?Han blir Yellens stedfortrederJanet Yellen godkjent som sentralbanksjef

Publisert: