- Flere år til vi har normalt rentenivå

Sentralbanken sier renten forblir lav og at bankene vil bli mindre «grådige».

KAN FÅ RENTEKUTT: Sentralbanksjef Øystein Olsen tror bankene kan redusere rentene sine når de har oppfylt kravene til egenkapital som innføres 1. juli 2015.

Krister Soerboe
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Selv om sentralbanksjef Øystein Olsen gjerne ser at nordmenn betaler ned på gjelden sin, er ikke budskapet i hans tredje årstale noe som vil skremme forgjeldede nordmenn.

Tvert imot.

I omtalen av pengepolitikk viser han til at rentene har vært lave siden finanskrisen og at sentralbankene i de store industrilandene har satt inn ekstraordinære tiltak for å holde korte og lange renter nede.

Les også

- Oljefondets gode avkastning er midlertidig

Også i Norge er styringsrenten lav, selv om både inflasjon og de nominelle rentene gjennomgående er litt høyere enn i utlandet.

Styringsrenten i Norge er nå på 1,50 prosent, noe den har vært siden Norges Bank overraskende senket renten i mars 2012.

LES HELE TALEN HER

Må følge naboene

«Men utsiktene til et vedvarende lavt rentenivå internasjonalt må få virkninger også for Norge,» sier Olsen i talen han i kveld holder til landets fremste personer i statsforvaltningen, privat næringsliv og akademia.

Les også:Dette syns økonomene om talen

Etter årstalen samles de spesielt inviterte gjestene til middag på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Sentralbanksjefen viser i sin årstale til at en liten økonomi som den norske over tid ikke kan ha en vesentlig forskjellig realrente fra sine handelspartnere.

Og Olsen ser ikke for seg at renten går noe særlig opp hos våre handelspartnere med det første.

«Med de langsiktige rentene vi nå ser ute, vil det trolig ta flere år før renten her hjemme kommer opp mot det vi tidligere anså som et normalt nivå,» sier Olsen.

E24 DIREKTE: Slik var årstaledagen

Renten kan falle

Samtidig peker Olsen på renten på lån i Norge ikke er spesielt lavt i forhold til styringsrenten som i dag er på 1,5 prosent. Selv godt sikrede boliglån kan få renter på opp mot 4 prosent.

Gjennom de siste årene er det meislet ut nye regler for bankenes egenkapital over hele Europa, regler som har tvunget også norske banker til å styrke egenkapitalen. I tillegg til de internasjonale reglene har Norge også innført en egen «motsyklisk kapitalbuffer», som skal gjøre bankene i stand til å tåle finansielle overraskelser.

Rett før jul besluttet finansminister Siv Jensen å sette kapitalkravet til én prosent.

Fra og med 1. juli neste år må norske banker stille med 12 kroner i egenkapital for hver 100-lapp de låner ut. Ved årsskiftet var det bare tre av landets åtte største banker som innfridde de kravene.

Les også

- Ingen bank bør loves evig liv

«Bankene har valgt å tilpasse seg de nye kravene ved å øke sin inntjening gjennom høyere marginer,» sier Olsen.

Men det er kun midlertidig:

«Vi må legge til grunn at bankenes marginer vil falle når bankene er ferdige med å tilpasse seg de nye kapitalkravene,» sier Olsen.

Med andre ord vil det, alt annet likt, er det duket for at bankene vil senke sine utlånsrenter i tiden som kommer, skal vi tro sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les også:

Dette sa Olsen i fjorFor disse fire er noen sekunder den største blunderen- Det er blitt lettere å være sentralbanksjef

Publisert:

Flere artikler

  1. Norges Bank sier vi får unormal lav rente i flere år

  2. – Vi vurderer konkurransesituasjonen

  3. Maner boliglånskunder til rentekamp: – Eneste språket bankene forstår

  4. Lav rente i lang tid: - Boliglånet ditt kan bli enda billigere

  5. Analytiker tror bankene benytter muligheten til rentehopp