SV har ikke tillit til Nicolai Tangen som oljefondssjef

– Stortinget må be finansministeren om å gripe inn i denne ansettelsen, sier SVs Kari Elisabeth Kaski etter høringen i Stortinget.

Kari Elisabeth Kaski (SV) møtte til høring i Stortinget om Tangen-ansettelsen i Norges Bank.
Publisert:

Saksordfører Hadia Tajik fra Ap mente at det var de klare signalene fra representantskapsleder Julie Brodtkorb som hadde vært den største overraskelsen under høringen i finanskomiteen.

Representantskapet er det stortingsoppnevnte tilsynsorganet for Norges Bank. Det har 15 medlemmer fra hele det politiske spekteret.

Brodtkorb var tydelig på at Norges Banks hovedstyre har brutt lover, regler og retningslinjer ved ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Olsen på sin side mente at Norges Bank har demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Olsen er leder av hovedstyret.

Det er disse helt ulike virkelighetsoppfatningene av Tangen-saken som nå ligger på finanskomiteens bord.

Påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, med sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ap: Ikke vår oppgave å ta stilling til tillit

– Vi har fått omfattende svar fra representantskapet og Norges Banks hovedstyre, sa Tajik som viste til at en nå vil gå grundig inn i svarene som er gitt i høringen.

Finanskomiteen skal levere sin innstilling 21. august.

– Det er viktig å se på hvor bredt flertall det går an å danne rundt konklusjonene, sa hun.

– Har du tillit til sentralbanksjefen?

– Det er ikke Stortingets oppgave å ta stilling til tillit til sentralbanksjefen. Vi skal ta stilling til om selve ansettelsesprosessen knyttet til Nicolai Tangen har vært tillitvekkende og overholdt de reglene og retningslinjene som finnes, sier hun.

– Bør finansministeren foreta seg noe i denne saken?

– Det kan bli aktuelt å henvende seg til finansministeren når finanskomiteen er ferdig med sin behandling av saken.

Hadia Tajik (Ap) var saksordfører under høringen av Julie Brodtkorb og Øystein Olsen om ansettelsen av Nicolai Tangen.

SV: Finansministeren må stanse ansettelsen

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er tydelig på at etter denne høringen har ikke partiet tillit til Tangen som oljefondssjef.

Hun mener at finansministeren må på banen og instruere sentralbanksjefen

– Stortinget må be finansministeren om å gripe inn i denne ansettelsen, sier hun og viser til de mange interessekonfliktene som vil oppstå i forholdet mellom Tangen, Oljefondet og Ako-systemet, sier hun.

Kaski mener det også er uforenlig med det å være oljefondssjef og ha laget et fond som bruker skatteparadiser.

Sp: Saken er blitt mer alvorlig

Sps Sigbjørn Gjelsvik sier at en alvorlig sak er blitt mer alvorlig etter høringen. Han viser også til de konkrete påpekningene fra representantskapets leder.

– Norges Bank hovedstyre og tilsynsorganet som er representantskapet, er helt uenige om helt sentrale spørsmål, sier han.

Rødt: Olsen har sviktet

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, sier at Øystein Olsen har sviktet grovt i jobben som sentralbanksjef.

– Nå må finansministeren på banen. Stortinget må få detaljert informasjon om Norges Bank informerte departementet om viktige sider av ansettelsen i tråd med sentralbanklovens krav, og vi må få en juridisk vurdering av hvorvidt forvaltningslovens habilitetsbestemmelser er overholdt, sier han.

Publisert: