NYTT EU-DIREKTIV: Tøffere for eldre bilister

Det kan bli tøffere å beholde lappen for bilførere som er over 75 år og har helseplager. EU har kommet med et nytt direktiv, og Helsedirektoratet strammer til overfor «snille» leger.

Slik gikk det da en eldre bilfører tok feil av gass- og bremsepedalen på Bekkestua i Bærum for noen år siden. Men eldre bilister er ikke blant verstingene i trafikken.
Publisert:

Det er nemlig vært store forskjeller fra lege til lege, og også fra fylke til fylke, i vurderingen av eldres helsetilstand i forbindelse med fornyelse av førerkortet. Et EU-direktiv som gjelder fra 1. juli i år skjerper samtidig kravet til syn og helsetilstand for øvrig.

Samtidig er det foreslått at dagens aldersgrense for gyldig helseattest for alle 70-åringer som skal kjøre bil endres til 75 år fra 2013.

Alder i seg selv skal ikke være noen hindring. Friske 100-åringer har ingenting å frykte for førerkortet sitt:

– Er du frisk som en fisk kan du gjerne kjøre bil til du blir 110, sier seksjonssjef Jan Edv. Isachsen i Vegdirektoratet til NTB.

Kjører daglig

Georg Stokke i Ålesund er 99 år, har hatt førerkort i 75 år og kjører fortsatt bil nesten hver dag. Han kvier seg veldig til den dagen kommer da han ikke lenger kan sette seg bak rattet, kjøre til butikken og handle sine varer – eller ha muligheten til å kjøre en tur til hytta ved Lesjaskogsvatnet.

– Jeg har leilighet i Oslo også. Før kjørte jeg ofte dit og også helt til Sør-Italia i sju år etter hverandre. Men slike lange turer har jeg sluttet med nå, sier den spreke industrigründeren til NTB.

Bilen betyr uavhengighet for Georg. Uten bilen blir han avhengig av andres hjelp. Likevel synes han at det er riktig å luke alle som ikke bør kjøre bil ut av trafikken – enten de er unge eller gamle.

– Egentlig tror jeg ikke det er alle de eldre som har hatt førerkort i mange tiår som er det store problemet. Da er det kanskje verre stilt med dem som har hatt førerkort i bare kort tid og mangler erfaring, mener Stokke.

Neste år fyller han 100 og er usikker på om han får beholde førerkortet enda en stund, selv om både syn, hørsel og hode er i god stand.

Store forskjeller

Leger skal melde fra til fylkesmannen når helsekravene for førerkort ikke lenger er oppfylt. Fylkesmannen vurderer meldingen og tilrår eventuelt overfor politiet at førerkortet blir inndratt.

Helsedirektoratet har registrert store forskjeller mellom legene når det gjelder å gi slik melding, særlig for deres eldre pasienter.

– Vi må være tydeligere. Retningslinjene for fylkesmennene er allerede revidert. Vi arbeider nå med en revisjon av veilederen for legene, bekrefter avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet til NTB.

Et nytt EU-direktiv som ble innført 1. juli innebærer på noen punkter en innstramming i førerkort for personer med svekket syn, anfallslidelser og diabetes. Dette gjelder ikke eldre spesielt, selv om for eksempel svekket syn og andre helseproblemer ofte kan ramme eldre bilførere.

Ikke verstinger

To ferske rapporter fra SINTEF forteller tydelig at eldre bilførere som gruppe ikke er blant verstingene i trafikken. Den ene rapporten tar for seg høyrisikogruppene, den andre utforkjøringer. Eldre bilførere topper ikke listen på noen av disse områdene.

– Først etter fylte 75 år begynner de eldre som gruppe å synes i statistikken. Det vi ser av ulykkesstatistikken er at eldre bilførere kan være utsatt der det er mye informasjon å forholde seg til samtidig, som i trafikkerte veikryss. I venstresvinger kan det av og til gå galt, sier forsker Liv Øvstedal ved SINTEF til NTB.

Hun har en teori om hvorfor de eldste bilistene er så lite involvert i ulykker: Hun tror de kompenserer på viktige områder, blant annet ved å holde seg til faste og kjente kjøreruter på mindre trafikkerte veier og ved å unngå kjøring når det er mørkt.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: