Storfornøyd med ny boligkjøpslov: – Kjøper som har sittet igjen med svarteper

Torsdag vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven, med mål om å gjøre det sikrere å kjøpe bolig. Lovendringen blir møtt med jubel, skuffelse og det midt imellom. 

FORNØYD: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, er fornøyd med at Stortinget nå har vedtatt en ny lov for kjøp og salg av boliger.
Publisert: Publisert:

Torsdag vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven (se faktaboks), som gjør at det skal stilles strengere krav til spesielt boligselgerne. Lovendringen møtes med støtte fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Forbrukerrådet, som mener lovendringen gir kjøperen mer sikkerhet.

– Endelig har vi fått en bruktboligsalgslov som gir god balanse mellom kjøpers rettigheter og selgers plikter. Det var på høy tid. Dette er et område hvor det har vært mange konflikter og tvister over tid, og hvor det stort sett alltid har vært kjøper som har sittet igjen med svarteper, sier Inger Lise Blyverket, som er direktør for Forbrukerrådet.

NEFs støtte kommer derimot med litt mer forbehold.

– Totalt sett er det mye bra i dagens vedtak, men vi er bekymret for den lave egenandelsgrensen, da den kan gi en del unødvendige konflikter og blir en kime til misforståelse om at alt over 10.000 kroner kan klages på, sier Geving.

Uenig om egenandel

I dag sier rettspraksis at summen bør være på minst fem prosent av boligens verdi før det utløser krav om erstatning. NEFs forslag til Stortinget var å ha en grense på en prosent av boligens verdi.

– Man skal ha respekt for at 10.000 kroner er en del penger, men det er en liten sum når det er snakk om bolig. Å ha en mer dynamisk størrelse vil ta hensyn til endringer i kroneverdi og kjøpekraft. For eksempel ville grensen for en bolig til to millioner være 20.000 kroner, mens det for en bolig til ti millioner vil være 100.000 kroner, eksemplifiserer han.

Også Forbrukerrådet mener at kritikken om at grensen på 10.000-kroner kan føre til flere konflikter, er basert på en misforståelse. Men de mener at grensen burde vært justert ned til 0, og ikke opp, som NEF argumenterer for.

–10.000 kroner er til å leve med, og uansett er ikke dette noe bagatellgrense som noen ynder å kalle dette. Kjøper kan ikke fremme krav på feil og mangler som det var opplyst om før salg, sier Blyverket.

Les også

Endrer boligsalgslov for å sikre kjøperne – Ap frykter mer konflikter

Skuffet

Eiendom Norge mener en så viktig lov hadde fortjent en grundigere prosess og bred forankring i de berørte bransjene og i Stortinget.

– Denne endringen innebærer en betydelig innskrenkning av avtalefriheten til norske forbrukere, skriver Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer i en pressemelding.

– Det ene positive som kom ut av dagens behandling er at justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) fra talerstolen understreket at forskriftsreguleringen av takseringsbransjen skal komme på plass før ikrafttredelsen av loven, skriver Dreyer videre.

Les også

Nordea Markets venter fire rentehevinger de neste to årene

– Reduserer risikoen

Forbrukerrådet sier de har jobbet for lovendringer i avhendingsloven i lang tid.

– Dette gir selger et incentiv for at selger skal finne frem så mye informasjon som overhodet mulig. De får hjelp fra profesjonelle gjennom autoriserte tekstmenn og sakkyndige rapporter, og kjøper får dermed et mye bedre grunnlag for å gjøre sitt livs viktigste kjøp. Samtidig får kjøper krav om å sette seg inn i den rapporten de får, sier Blyverket.

Også NEF gir tommelen opp for skjerpede krav til tilstandsrapport for boligen.

Les også

Venter flate boligpriser, men høy aktivitet: – Meglerne forteller at de sjelden har løpt så mye

– Det gir bedre oversikt over feil og mangler, og det reduserer risikoen for konflikter i ettertid, sier Geving om det samme punktet i den nylig vedtatte loven.

Selv om loven nå er vedtatt, vil den ikke tre i kraft umiddelbart. Den tiden sier Geving at takst- og meglerbransjen må bruke godt.

– Vi har ikke kompetansen eller kapasiteten dette krever i dag, noe man trenger tid til å løfte. I dag er det ikke noen formelle krav, og man har alt fra veldig dyktige takstmenn til de med lav kompetanse. Foreningene selv har ønsket å bli regulert, noe også vi er enige i.

Publisert:
Gå til e24.no