8,4 milliarder kroner mer til kommunene

Regjeringen foreslår å øke kommunenes samlede inntekter med 8,4 milliarder kroner neste år. Det tilsvarer 3 prosent vekst.

Publisert:

Av dette er 4,7 milliarder kroner frie inntekter, noe som tilsvarer en vekst på 2,3 prosent.

Økningen er regnet ut fra inntektsnivået for 2008, slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Regjeringen anslår dermed at kommunene har fått 28,6 milliarder kroner mer å rutte med siden de rødgrønne overtok i 2005.

Av de frie inntektene er 160 millioner kroner knyttet til en økning av de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp med 5 prosent. De frie inntektene skal også dekke utgiftene til gjennomføring av Nav-reformen, flere årsverk i pleie- og omsorg og å starte utbygging av dagtilbud til demente.

Flere nyheter på E24!

Publisert:

Her kan du lese mer om