STOLTENBERG VIL HA MER FRA DE RIKE: Stoltenberg vil «ta» Stein Erik Hagen

Jens Stoltenberg har ett budsjettløfte: Han skal ta Stein Erik Hagen.

Publisert: Publisert:

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kom bare med ett konkret løfte på budsjettkonferansen på Thorbjørnrud: At han skal lete med lys og lykte etter muligheter for at Stein Erik Hagen skal betale mer i skatt.

Statsministeren sender med det en takk for sist til mannen Kapital har utropt til Norges nest rikeste.

I hele vinter har Stoltenberg og Hagen vært i dels hissige debatter om velferdsstaten, sosialdemokratiet og hvor mye norske rikinger skal betale i skatt.

Hagen startet debatten, blant annet med å hevde at "det er noe lett østeuropeisk over norsk næringspolitikk". For så å følge opp med at "dagens Ap-ledere, (.), har bare perspektiv frem til neste valg. Slik blir det populisme av, ikke politikk."

Slo tilbake

På budsjettkonferansen, hvor det avgjøres hvor mye regjeringen skal innkreve i skatt, slo Stoltenberg tilbake med et konkret løfte:

- Jeg skal se om Hagen kan bidra med mer. Han kommer definitivt ikke til å få noen lettelser, sier Stoltenberg til VG.

På regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud ble ferske skattetall fra Finansdepartementet lagt fram. VG har fått tilgang til tallene som viser hvordan formuesskatten har slått ut etter at Ap, SV og Sp-regjeringen tok over i 2005: Regjeringens skattepolitikk betyr at de hundre rikeste etter formue i Norge har fått skjerpelser i formuesskatt på i snitt fem millioner kroner. 300 000 færre betaler ikke formuesskatt, sammenlignet med da Bondevik-regjeringen satt. 980 000 personer betaler nå mindre i formuesskatt enn da Bondevik gikk av i 2005.

Likevel er ikke Stoltenberg fristet til å stoppe med skjerpelsene for de rikeste, og sier med bredside til Stein Erik Hagen:

- Vi skal fortsette å øke skatten for ham.

Kan bidra mer

- Hvorfor Stein Erik Hagen?

- Jeg ser det kan virke som om jeg er ute etter Stein Erik Hagen personlig. Men det er de som ham, som har mye, jeg mener. Jeg mener at disse kan bidra med mer, sier Stoltenberg.

- Debatten mellom Hagen og meg handlet om hvor mye disse kan bidra med. Jeg er motstander av å gi dem store lettelser, slik som å fjerne formuesskatten, sier Stoltenberg før han går inn i budsjettforhandlingene med de andre statsrådene i den rødgrønne regjeringen.

I løpet av de to siste årene viser statsministeren til at regjeringen har tettet flere skattehull: Innført skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst. Fjernet skatterabatt på aksjer. Innstramming av den såkalte 80-prosentregelen, ved at alle må betale minst 0,8 prosent skatt av formue ut over 1 million kroner.

Men de siste grepene er fortsatt ikke tatt, mener Stoltenberg.

- Vi ser oss nå om etter muligheter til å tette skattehullene, sier Stoltenberg.

Statsministeren varsler nå skjerpelser for landets rikeste, som han håper skal bli lagt merke til av vanlige lønnsmottagere.

- De som har mye kan bidra med mer til fellesskapet. Det er fordi velferdsstaten er et spleiselag, og de som har mest, bør bidra med mest, sier Stoltenberg.

Han viser til at de hundre rikeste i Norge ville fått i snitt om lag ti millioner kroner i skattelettelser, om formuesskatten hadde blitt fjernet.

- Bare pengene fra de hundre rikeste, om lag 1 milliard kroner, blir det penger av i den store sammenhengen. Dette handler om tilliten til skattesystemet. Folk med vanlige inntekter som betaler skatt, må se at de som tjener mye, også bidrar, sier Stoltenberg.

Stein Erik Hagen besvarte ikke VGs henvendelser i går kveld.

Publisert: