Utlandet redder lånet

Norsk økonomi går bedre enn ventet, mens det går dårligere i utlandet. Dermed vil sentralbanksjef Svein Gjedrem trolig endre lite på sine renteplaner.

Publisert:

Sentralbanksjef Svein Gjedrem har kommet i klemma før rentemøtet i morgen, både praktisk og faglig.
Da skal banken legge frem ny prognose for sin egen rente frem til 2011 i en ny pengepolitisk rapport. Også hovedstyret skal vurdere renten.
På grunn av tiden det tar å ferdigstille rapporten og prognosene, får banken trolig ikke innarbeidet den overraskende høye prisveksten i februar. Underliggende prisvekst ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.
Den var 2,2 prosent fra februar i fjor. Norges Banks prognose var 1,8 prosent.
Men det skal mer enn ett overraskende pristall til for å flytte prognoser for årene frem til 2011, så formuleringene i morgen tar nok høyde for det uventede utfallet.
Faglig sett er Gjedrem i klemme mellom en utvikling i Norge som er sterkere enn ventet og en utvikling i utlandet som er svakere enn ventet. Men sjeføkonomene er nesten enstemmige i at renten blir holdt uendret i morgen.
Prisveksten. Norges Bank legger ikke bare vekt på SSB-måten å måle prisveksten på. Med utgangspunkt i SSB-tallene lager banken tall for prisveksten målt på alternative måter.
- De andre målene viser en prisvekst på 2,3-3,1 prosent. Det betyr at prisveksten er omtrent på målet, den tiltar og den er høyere enn ventet i oktober, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.
Målet Finansdepartementet har satt er 2,5 prosent prisvekst over tid.
Renten. Den nye prognosen for bankens egen rente vil ha form av en bane til 2011.
- Jeg tror renteprognosen blir liggende fast fra oktober. Det vil si 50 prosent sannsynlighet for én renteøkning frem til sommeren, sier Andreassen. Norges Banks rente er nå 5,25 prosent.
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets heller i samme retning: Prognosen blir liggende fast.
- Men vi føler oss sikrere enn før på at renten faktisk blir satt opp med 0,25 prosentenheter før sommeren, sier han.
Nordea Markets sier det samme, og tror på ytterligere én økning i andre halvår, under visse forutsetninger. Handelsbanken står omtrent alene i sin forventning om økt rente allerede i morgen.
Hjemme. Farten i norsk økonomi er enda høyere enn Norges Bank anslo i sin forrige rapport fra 31. oktober. Da oppjusterte Norges Bank sitt vekstanslag for Fastlands-Norge til 5,25 prosent.
I slutten av februar kom den foreløpige fasiten fra SSB: Veksten ble 6 prosent i fjor. Det er den høyeste veksten siden 1971. Men også produksjonsevnen kan ha økt, så det er ikke sikkert prispresset har økt like mye.
Ute. De viktigste faktorene i utlandet er nedjusterte renteforventninger, reduserte vekstanslag og fortsatt finansuro.
Ifølge DnB NOR Markets er markedsrentene hos Norges handelspartnere ett år frem i tid rundt 1 prosentenhet lavere nå enn de var i slutten av oktober. Det bidrar til sterkere kronekurs og billigere import. Det betyr isolert sett at renten må holdes lavere for å nå prismålet.

Publisert: