Skatteetaten: Har trukket om lag 100 konkursbegjæringer

Egentlig skal Skatteetaten kreve inn forfalte skatte- og avgiftskrav også i vanskelige tider. Nå er det gjort unntak.

Skatteetaten har trukket rundt 100 konkursbegjæringer som følge av coronaviruset og den ekstraordinære situasjonen det har ført til.

Gorm Kallestad / SCANPIX
  • Lars Taraldsen
Publisert:

Skatteetaten har trukket om lag 100 konkursbegjæringer. Det opplyser etaten til E24.

Cecilie Solum, divisjonsdirektør for innkreving i Skatteetaten, opplyser til E24 at de den 13. mars bestemte seg for ikke å sende konkursbegjæringer for en periode.

– Mange av de allerede sendte begjæringene er trukket. Beslutningen var et strakstiltak i en akutt fase, ifølge Solum.

Den 20. mars ble det riktignok åpnet for en betinget adgang til å opprettholde eller sende nye konkursbegjæringer, dersom det lot seg gjennomføre på en forsvarlig måte med hensyn til smittevern, kapasitet og gjeldende regelverk. 

–Vi er nå tilbakeholdne med å med å fremme konkursbegjæringer, men vurderer situasjonen fortløpende og prioriterer å behandle søknader om betalingsutsettelser fra de som nå er kommet i en vanskelig likviditetsmessig situasjon, ifølge Solum.

Les også

Skatteetaten stanser bruk av tvangsmulkt midlertidig

Skatteetaten opplyser for øvrig om at de vil vurdere fortløpende behov for å sende konkursbegjæringer.

Ellers forteller Solum at Skatteetatens innkrevingsaktiviteter blant annet skal bidra til at forfalte skatte- og avgiftskrav så langt det er mulig blir innbetalt. 

– Dette gjelder i utgangspunktet også i vanskelige tider. Utbruddet av coronaviruset innebærer imidlertid store, akutte endringer i både handelsmønstre og bruk av infrastruktur, og dette påvirker både enkeltpersoners og næringsdrivendes evne til å betale allerede forfalte krav.

– I en normalsituasjon vil en stor andel av konkursbegjæringene bli trukket som følge av at kravet betales. Mange gjør opp i siste liten og vi kan ikke utelukke at mange nå er avskåret fra å ordne opp som følge av situasjonen, ifølge Solum.

Skatteetaten har, som E24 tidligere har skrevet om, også besluttet å stanse bruken av tvangsmulkt midlertidig.

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Skatteetaten
  3. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Fortsatt ingen økning i antall konkurser

  2. Myndighetene har startet å slå selskaper konkurs igjen

  3. Vanskelig å få oversikt? Her er de økonomiske krisetiltakene

  4. Annonsørinnhold

  5. Fersk tjeneste skal varsle om kommende konkurser

  6. Kronikk: Hakk i plata for næringslivets kompensasjonsordning