Vedum avviser dyrere kjøtt og ost

Selv om regjeringen innfører tollsatser på 344 prosent på storfekjøtt, mener landbruksministeren at importert kjøtt og ost ikke blir dyrere. 

IKKE DYRERE: Til tross for at regjeringen øker tollsatsen på kjøtt og ost med flere hundre prosent, så holder landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum på at det ikke vil bli dyrere for forbrukerne.
Publisert:

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kliner til med tollsatser på flere hundre prosent, men fastholder at importert kjøtt og ost likevel ikke blir dyrere i butikken.

– Dette er et utrolig viktig grep for norsk landbruk, men forbrukerne vil knapt merke noen forskjell. Årsaken er tollfrie kvoter og at vi opprettholder egne kvoter for bestemte produkter etter dagens regler, sier han til NTB.

Regjeringen har besluttet å bytte fra krone- til prosenttoll på enkelte grupper av importert ost, storfekjøtt og lammekjøtt fra nyttår. WTO-avtalen fra 1995 gir anledning til dette.

Krysningspunkt

– Verdien av kronen gjør at importvernet gradvis svekker seg år for år. Nå er vi nær ved å nå et krysningspunkt der det blir billigere for butikkene å importere fra utlandet enn å kjøpe viktige landbruksprodukter fra den norske bonden, sier Vedum.

Ved siden av å styrke importvernet, mener statsråden en overgang til prosenttoll sikrer et større handlingsrom ved framtidige landbruksoppgjør. Årsaken er at det blir mulig for landbruket på sikt å ta ut markedspriser som følger den generelle pris- og kostnadsutviklingen i Norge, uten å risikere økt import.

Omleggingen gjelder til sammen seks tollkategorier av biff/filet av storfe, hele og halve lammeslakt samt faste og halvfaste oster. Varene vurderes å være spesielt viktige for norsk landbruk og næringsmiddelindustri.

Nulltollen for import av varer fra utviklingsland opprettholdes og importen av kjøtt fra Sør-Amerika skjermes også for omleggingen.

Ostefritak

Konkret foreslår regjeringen en tollsats på 344 prosent for storfekjøtt. Kronetollen for slike varer ligger i dag på snaut 120 kroner kiloen. For lammekjøtt blir tollsatsen 429 prosent. Dagens kronetoll er 32,49 kroner kiloen for slike varer.

For ost omfatter omleggingen produkter som ligner på vanlige norske guloster – såkalte faste og halvfaste oster, som får en tollsats på 277 prosent. Dagens kronetoll på 27,15 kroner kiloen videreføres for myke oster, såkalte dessertoster, som utgjør hovedtyngden av importoster til Norge.

Av faste og halvfaste oster er 14 populære importoster skjermet fra omlegging. Dette gjelder: Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray og Västerbotten.

Men selv uten denne skjermingen ville ikke disse ostene ha blitt dyrere for forbrukerne, anfører Vedum, og viser til den tollfrie kvoten fra EU som i 2012 er økt fra 4.500 tonn til 7.200 tonn.

Ekspertmøter

– Vi ligger klart innenfor Norges handelspolitiske forpliktelser, både i forhold til WTO og EØS-avtalen, sier landbruksministeren.

Han diskuterte tollomleggingen med EUs ambassadør til Norge forleden, og de to ble enige om å opprettholde en dialog på ekspertnivå om saken.

– Jeg ga beskjed om at vi har mottatt denne nyheten med bekymring. Det er viktig for oss å motvirke proteksjonistiske virkemidler og at utviklingen i retning av en mer liberalistisk landbrukspolitikk i Europa, ikke stanser opp, sa EU-ambassadør János Herman til NTB etter møtet.

Norge importerer landbruksvarer for rundt 40 milliarder kroner årlig. 70 prosent av importen kommer fra EU, og den har økt med 150 prosent siden 2000. (©NTB)

Publisert:
Gå til e24.no