Nå er det blitt vanskeligere å få lån

Bankene rapporterer om kraftig innstramming i utlånspraksisen til husholdninger.

BRA MED CASH, MEN LITE PÅ BOK? Ikke vent at det skal være enkelt å få lån i banken.

Scanpix
  • Bernhard L. Mohr
Publisert:

Norske banker har strammet inn når det gjelder å gi lån til husholdningene.

Det går frem av Norges Banks ferske utlånsundersøkelse, som foreligger torsdag formiddag.

Undersøkelsen viser at bankene i løpet av fjorårets tre siste måneder ble betydelig strengere overfor lånekundene. Bankene oppgir sin egen finansieringssituasjon og krav til kapitaldekning som hovedgrunn til det.

Opplever duat banken er blitt strengere? TIPS E24!

- Det er utvilsomt en kraftig innstramming overfor forbrukerne. Bankene strammer til omtrent like mye som de gjorde under finanskrisen, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Samtidig stiger husholdningenes etterspørsel etter lån.

LES OGSÅ: Gjelden vokser tregere

Varsler enda strengere praksis

Bruce er imidlertid ikke overrasket over tallene.

- Innstrammingen er i tråd med det bankene varslet at de ville gjøre for et kvartal siden, sier han.

Finanstilsynet påla sent i høst bankene å kreve minimum 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. Tidligere var kravet 10 prosent.

- Jeg antar at det nye regelverket er en av faktorene til strammere lånepraksis, men det er vanskelig å skille ut i dataene. Samtidig kommer nok virkningen av regelendringen til å bli sterkere i 2012 enn i 2011, sier Bruce.

I utlånsundersøkelsen fremgår det nemlig at bankene vil fortsette å stramme inn overfor husholdningene, omtrent i samme takt som det de holdt i høst.

Dermed blir sannsynligvis vanskeligere å få lån til bolig i 2012 enn i 2011.

«Vi regner med at en tøffere kredittpraksis kommer til å føre til lavere kredittvekst i 2012 i husholdningene,» skriver Handelsbankens seniorøkonom Kari Due-Andresen i en kommentar.

LES OGSÅ: - Er dagens unge boligmarkedets tapte generasjon?

- Bedre enn ventet for bedriftene

Bankene strammer inn lånepraksisen også overfor bedriftene. Det skjer likevel i betydelig lavere tempo enn overfor husholdningene.

- Den begrensede innstrammingen overfor bedriftene er det mest overraskende i tallene. Her er bankene mindre tilbakeholdne enn det de varslet tidligere i høst, sier Bruce.

Bedriftene etterspurte mindre lån i fjerde kvartal av 2011 enn kvartalet før. Handelsbanken venter at trenden fortsetter i 2012.

«Dette bildet bygger opp under vårt syn om på at norsk økonomi er i ferd med kjølne, særlig på grunn av en svekkelse i varehandel og industrier utenfor olje og gass,» skriver Kari Due-Andresen.

LES OGSÅ: Banktopp frykter ikke masseledighet

Publisert:

Flere artikler

  1. Innstramming kan bremse boligmarkedet

  2. Norges Bank-undersøkelse:
    Etterspørselen etter boliglån falt i tredje kvartal

  3. Gjelden vokser raskere enn ventet

  4. Norges Bank-undersøkelse: Vanskeligere å få boliglån

  5. Norges Bank-undersøkelse: Bankene varsler låneinnstramming