Svensk inflasjon faller

Men svensk inflasjon er litt høyere enn ventet.

FØLGER INFLASJONEN: Riksbanksjsef Stefan Ingves er pålagt å følge inflasjonen når han fastsetter svenske styringsrenter.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Inflasjonen i Sverige var på 0,6 prosent på årsbasis i juli, ifølge Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det var på forhånd ventet at den årlige veksten kjerneprisene (KPIF) skulle falle fra 0,8 prosent i juni til 0,5 prosent i juli.

KPIF er en konsumprisindeks hvor effekten av renteendringer er ekskludert. Det er denne indeksen Riksbanken følger tettest i sin oppfølging av sitt inflasjonsmål.

Hvis effekten av renteendringen blir inkludert er inflasjon enda lavere. Faktisk viser denne inflasjonsmålingen 0,0 prosent vekst fra juli i fjor til juli i år.

Stort rentekutt

Etter flere måneder med fallende inflasjon satte Riksbanken overraskende ned sin styringsrente med hele 0,5 prosentpoeng til 0,25 prosent på sitt rentemøte i begynnelsen av juli.

Det var imidlertid før SCB offentliggjorde inflasjonstallene for juni som var 0,2 prosentpoeng høyere enn ventet og høyere enn Riksbankens anslag.

Også juli-inflasjonen på 0,6 prosent er høyere enn det Riksbanken tidligere har lagt til grunn. De har, ifølge morgenrapporten til Handelsbanken Capital Markets, anslått juli-inflasjonen til 0,4 prosent.

Riksbanksjefi mindretall

Da Riksbanken overaskende satte ned styringsrenten i begynnelsen av juli var det mot Riksbanksjef Stefan Ingves stemme. Han, og et mindretall i Riksbankens direksjon, mente det var tilstrekkelig med et kutt på 0,25 prosentpoeng.

I de to inflasjonsstatistikkene som har kommet etter det dramatiske rentemøtet i Sveriges Riksbank har altså inflasjonen vært høyere enn det som ble lagt til grunn for det store rentekuttet som riksbanksjefen var i mot.

Les også

Svensk inflasjon steg i juni

Det siste året er det klær og sko samt priser på utdannelse som trekker svensk inflasjon opp. Post og telekommunikasjon samt inventar trekker inflasjonen ned.

Mens matprisene stiger kraftig i Norge, kan svenskene notere seg at matprisene har steget med 0,3 prosent det siste året.

Les også:

Riksbanksjefen var mot stort rentekuttRiksbanken kutter renten - igjenSvakere utsikter i SverigeSverige kan sette Olsen i en kattepine

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Riksbanksjefen var mot stort rentekutt

  2. – Riksbanken kan «slå til» når som helst

  3. Rentekutt i Sverige

  4. Sverige kan bli tvunget til nytt sjokk-kutt i renten

  5. Står fast på renteheving på nyåret: – Overraskende