Ørstavik: – Romfolk rammes hardt av tiggeforbud

Tiggeforbudet som blir innført i juli, vil innebære å rydde spesielt romfolk bort fra norske gater, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

BLIR «RYDDET» BORT FRA GATEN: Her sitter en rom-kvinne som tigger på Karl Johans gate i Oslo i april. Diskrimineringsombud Ørstavik mener forbudet ikke er veien å gå.

Erlend Aas
Publisert:

– Dette handler om å kriminalisere folk i sosial nød. Det er åpenbart at forbudet også kommer for å rydde noen bort fra gatene våre. Disse «noen» er særlig romfolket, som står for mye av den synlige tiggingen i gatene våre, sier Ørstavik til NTB.

Senterpartiet har sikret regjeringen flertall for å la kommunene innføre lokale tiggeforbud gjennom politivedtektene allerede fra 1. juli. Avtalen forutsetter at det skal arbeides fram et nasjonalt forbud innen neste sommer.

MENER TIGGERFORBUD KRIMINALISERER FOLK I SOSIAL NØD: Sunniva Ørstavik sier at forbudet vil ramme særlig romfolket, og at det vil ytterligere diskriminere og trakkassere denne allerede utsatte folkegruppen.

Kyrre Lien

Det nasjonale forbudet mot tigging ble opphevet i 2005. Ørstavik mener det ikke er tvil om at tilreisende tiggere, og særlig romfolket, er årsaken til at den unisone enigheten i Stortinget om at man ikke kunne forby folk å be om hjelp, har slått kraftige sprekker.

– Vi var i vår høringsuttalelse veldig tydelige på at et forbud ikke er veien å gå. Det mener jeg er med på å ytterligere diskriminere og trakassere en allerede utsatt folkegruppe, sier Ørstavik.

Ikke tiggerforbud i Oslo i sommer

Selv om regjeringen lyktes i å hasteinnføre en ordning der kommunene kan innføre tiggeforbud allerede fra juli i år, vil ikke hovedstaden få forbud mot tiggere med det første.

I bystyret i Oslo er det kun Frp og Høyre som har argumentert for et forbud, mens venstre, KrF, SV, Rødt og MDG har vært mot. Ap vil ha et tiggeforbud innenfor Ring 2, skriver Dagsavisen.

– Jeg tror ikke dette har endret seg etter at vedtaket i regjeringen kom. Men jeg skal ta en runde med de andre partiene og sjekke, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) til avisen.

Han mener at det uansett ville vært vanskelig å få innført et slikt forbud i Oslo allerede fra sommeren.