Munch-forsinkelser koster 10 millioner i måneden

Byggingen av det nye Munch-museet i Oslo starter trolig opp først før sommeren neste år. For hver måned byggestarten utsettes, legges 10 millioner kroner til totalsummen.

DYRT: Det nye Lambda-bygget i Bjørvika som skal huse Munch-museet har flere ganger de siste årene blitt forsinket.
Publisert: Publisert:

«For hver måned prosjektoppstarten forskyves, medfører dette en kostnadsøkning på cirka 10 millioner kroner», skriver kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo kommune i et notat til Oslo bystyres organer, skriver Dagsavisen.

I byrådssaken om det nye Lambda-bygget i Bjørvika ble det antydet at byggestart vil være april 2015. Dette var imidlertid forutsatt at Oslo bystyre klarte å vedta reguleringssak og finansieringen innen midten av september. Ifølge Dagsavisen blir byggestarten forsinket ettersom behandlingen av Munch-museets finansiering ikke ble hastebehandlet i september. Saken blir tidligst behandlet på bystyremøtet 22. oktober.

– Vi kan regne med en forsinkelse på en måned eller to. Det vi sier nå, er at byggestart skal skje før sommeren 2015, sier Bjercke.

Lambda skal stå klart i Bjørvika i Oslo i 2018 og åpne i 2019.

Les også:

Munch-museet kan bli en milliard dyrere enn planlagtMunch-museet har bikket 2 milliarder kronerKraftig nedgang for boligbygger i desemberBjørvika sparer Oslo for tusenvis av kjøreturer

Publisert: