Pundet styrker seg etter britisk shoppehopp

Kraftigste veksten i detaljhandelen på ti år, samtidig hinter sentralbanken om at en renteheving er blitt mer sannsynlig.

BANK OF ENGLAND: Flere av medlemmene i den britiske sentralbanken mener nå at en renteheving kan nærme seg. Det taler også meget sterke tall for detaljhandelen for.
Publisert:

Det britiske pundet styrker seg onsdag formiddag etter at referatet fra det siste rentemøtet i sentralbanken ble offentliggjort, samtidig som det ble lagt frem meget sterke tall for detaljhandelen i april.

Pundet handles nå for 10,06 kroner, opp 0,5 prosent i dag. Like før referatet og tallene ble lagt frem lå kursen på 10,03 kroner.

Kraftig økning i handelen

Britene åpnet lommebøkene overraskende mye i april.

I april steg nemlig detaljhandelen i Storbritannia med 1,3 prosent, sammenlignet med måneden før.

Det betyr at den årlige veksten i april var på 6,9 prosent. Det er den kraftigste tolvmånedersveksten siden mai 2004.

På forhånd var det ventet en månedlig vekst på 0,4 prosent i april, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Dagens tall legger større press på Den britiske sentralbankens beslutning om å holde styringsrenten rekordlav på 0,5 prosent.

Flere vekstindikatorer viser nå at den britiske økonomien vokser i et raskere tempo. Tidligere i mai kom ledighetstall som viste at Storbritannia ikke har hatt lavere ledighet siden 2009.

Renteheving rykker nærmere

Det var som ventet enstemmighet blant medlemmene i den pengepolitiske komiteen om å holde renten på 0,50 prosent på rentemøtet 7.-8. mai. Det var også enstemmighet blant medlemmene om å holde obligasjonskjøpsprogrammet uendret på 375 milliarder pund.

Det viser referatet fra rentemøtet som ble lagt frem i dag.

Enkelte medlemmer i Bank of England mener imidlertid at beslutningen om man skal heve renten eller holde den uendret, begynner å bli «mer balansert», med andre ord så øker sjansen for en renteheving.

- Komiteen vil fortsette å justere sitt syn i takt med at økonomien utvikler seg, men for enkelte medlemmer er beslutningen blitt mer balansert. I forhold til den den aktuelle beslutningen var alle medlemmene enige om at, i fravær av inflasjonspress, man vil se ytterligere nedgang i ledig kapasitet før hevingen av renten kan rettferdiggjøres, heter det i referatet.

Bank of England venter seg imidlertid at da renten begynner å heves så vil dette skje gradvis og til et nivå som ligger vesentlig under snittnivåene man så før finanskrisen.

Bank of England har forøvrig holdt styringrenten rekordlave 0,50 prosent siden mars 2009.

Markedsrentene priser nå inn en første heving til våren 2015.

Publisert: