DEN DIPLOMATISKE KAMPEN ER I GANG: De skal velge Strauss-Kahns etterfølger

Den diplomatiske kampen om hvem som skal etterfølge Dominique Strauss-Kahn som generaldirektør i IMF er i gang.

IMFC: Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) er Det internasjonale pengefondets øverste organ. Komitéen hadde sitt forrige møte i Washington 16. april i år, som del av de årlige såkalte vårmøtene i IMF og Verdensbanken.
FAMILIEBILDE: Finansministre og sentralbanksjefer fra flere av de mest innflytelsesrike landene i Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC), som i praksis er IMFs øverste organ. Sigbjørn Johnsen skimtes til venstre på nest bakerste rad. Bildet er tatt i Washington 16. april.
FREMVOKSENDE ØKONOMIER: Brasils finansminister Guido Mantega snakker med en medarbeider før det forrige møtet i IMFC. Mantega er kritisk til at Europa og USA tradisjonelt gjør krav på toppjobbene i IMF og Verdensbanken.
BEDRE DAGER: Den britiske finansministeren George Osborne (i midten) snakker med daværende generaldirektør for IMF Dominique Strauss-Kahn, (t.h) ved begynnelsen av forrige møte i IMFC. Til venstre sitter Japans finansminister Yoshihiko Noda.
IKKE BARE EUROPA: Ved forrige møte i IMFC ble det også diskutert finansiell støtte til landene i Midtøsten som har gjennomgått kraftig politisk uro de siste månedene. Her er Bahrains finansminister Sheikh Ahmed bin Mohammed al-Khalifa, som sitter ved siden av Sigbjørn Johnsen.
FØRSTE KVINNE: Så langt har alle generaldirektørene i IMF vært kvinner. Den nåværende franske finansministeren Christine Lagarde nevnes gjerne som en mulig kandidat til vervet.
SMALL TALK, BIG NUMBERS: Belgias finansminister Didier Reynders (t.v) i samtale med den sveitsiske sentralbanksjefen Philipp Michael Hildebrand på forrige møte i IMFC i Washington i april.
GJEST: Lederen for Verdens handelsorganisasjon (WTO), Pascal Lamy, var også innom møtet i Washington i april.
PÅ HELL: Dominique Strauss-Kahn ble valgt til å være IMF-sjef for en femårsperiode i 2007. Få måneder før perioden utløp ble han tvunget til å frasi seg stillingen da han ble arrestert i New York siktet for seksuelt overgrep mot en stuepike på hotellet han bodde.
Publisert:

Formelt sett er det styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) som skal utnevne fondets nye generaldirektør etter at Dominique Strauss-Kahn onsdag søkte avskjed.

I praksis er det imidlertid Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) som er det øverste organet i IMF. Delegatene fra de viktigste landene utgjør kjernen av komitéen, som samles to ganger i året og gir sine retningslinjer til IMF sitt styre (se fataboks).

Utnevnelsen av ny generaldirektør vil være resultat av en diplomatisk drakamp preget av alliansebygging rundt ulike kandidater som bæres frem av de store medlemslandene.

Les også: Tøff kamp om ledervervet

Det forestående skiftet av generaldirektør er av flere grunner særlig spennende:

* Siden opprettelsen mot slutten av andre verdenskrig har det blant de mest innflytelsesrike landene hersket en stilltiende enighet om at lederen av IMF skal være europeer, mens lederen for Verdensbanken skal være amerikaner. Flere ledere i fremvoksende økonomier setter nå spørsmålstegn ved rettferdigheten i dette.

Den brasilanske finansministeren, Guido Mantega, har uttalt seg meget kritisk til den uskrevne regelen om at en amerikaner skal lede Verdensbanken, mens Europa får velge IMF-sjefen.

- Vi ser helst at vekstøkonomier og utviklingsland bør representeres på høyt nivå i IMF, sier dessuten Jiang Yu, talsmann i det kinesiske utenriksdepartementet.

Les også: Skandalen kan endre IMF

Tidligere har kineserne også sagt at utnevnelsen av en etterfølger bør betinges av «rettferdighet, transparens og kompetanse»

* Franskmannen Strauss-Kahn bidro til at fondet tok en sentral rolle i håndteringen av finanskrisen. Fortsatt herjer ettervirkningene, ikke minst i Europa. Nå spørres det om en generaldirektør fra en annen verdensdel vil vise like stor forståelse for gjeldstyngede europeiske land og deres krav og behov.

Kritikere avfeier dette hensynet som irrelevant ettersom IMF skal omfatte alle medlemsland og ikke prioritere Europa spesielt. Når IMF har stilt krisepakker til veie for land i andre verdensdeler, har fondets distanse fra disse verdensdelene av flere dessuten blitt pekt på som en fordel.

* Det økonomiske tyngdepunktet i verden er i ferd med å forskyves i retning av fremvoksende økonomier som Kina og Brasil. Det gjenstår å se om disse landene greier å tilegne seg mer innflytelse i styringen av fondet, og hvordan de vil bruke denne innflytelse.

Med de nye reglene (se faktaboks) vil land som bidrar mer finansielt til fondet også få større innflytelse. Fremvoksende økonomier med stadig sterkere økonomi, ikke minst Kina, vil dermed kunne bli sterkere aktører.

* Alle generaldirektører til nå har, i tillegg til å være europeere, vært menn. Det spekuleres nå om en kvinne kan innta stillingen for første gang. Enkelte har hevdet at en sterk kvinnelig kandidat kan være Europas beste sjanse til å få "beholde vervet".

Frankrikes nåværende finansminister Christine Lagarde trekkes gjerne frem som en mulig kandidat.

Les også: Lagarde seiler opp som kandidat

- Kjent med europeiske forhold

Tyskland står uansett fast på at en europeer bør overta roret.

- Med tanke på den løpende debatten om euroen mener vi det er fornuftig at den nye IMF-sjefen er godt kjent med europeiske forhold, lokale valutaspørsmål og lokale politiske forhold, sier pressetalsmann Christoph Steegmans i Tysklands finansdepartement torsdag. Han sier imidlertid at posten på lang sikt bør gå til en vekstøkonomi.

Dominique Strauss-Kahn nekter på sin side fremdeles for alle anklager og skrev i sin oppsigelse at han trekker seg for å beskytte IMF.

Les også: Krever raskt lederskifte

Publisert:
Gå til e24.no