Overraskende lav arbeidsledighet

Arbeidsledigheten sank til 3,4 prosent i desember.

Jobbsøkere og arbeidsledige registerer seg og søker på jobber på NAVs kontor på St. Hanshaugen i Oslo.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Ledigheten falt mot slutten av fjoråret, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som baserer seg på en omfattende undersøkelse blant norske husholdninger, sank ledigheten til 3,4 prosent i desember (tremånederssnitt av november til januar).

Det er en nedgang fra 3,6 prosent, som var nivået i forrige ikke overlappende tremånedersperiode som gikk fra august til oktober. Justert for sesongvariasjoner sank ledigheten med 5000 personer, ifølge SSB.

Dermed har utviklingen igjen vært sterkere enn ventet.

Makroøkonomer som deltok i en undersøkelse i regi av Reuters før tallene kom, anslo i snitt at ledigheten ville tikke inn på 3,6 prosent denne gangen.

Flere sysselsatte

Samtidig som ledigheten gikk ned med 5000, økte antallet sysselsatte med 18.000 personer fra september til desember til 2,518 millioner.

- Økningen var sterkest blant de over 25 år, opplyser SSB.

Ettersom sysselsettingen har økt med mer enn ledigheten har gått ned, betyr det at flere har kommet ut i arbeidsstyrken (se faktaboks).

- Overrasker Norges Bank

I sin pengepolitiske rapport anslår Norges Bank at ledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen vil ligge på 3,5 prosent i 2011.

Dermed innebærer desembertallet at utviklingen i norsk økonomi nå er noe sterkere enn sentralbanken har sett for seg.

BEDRE ENN VENTET: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets tror ledigheten nå er sterkere enn det Norges Bank har sett for seg.

- Dette var nok et tall som tyder på at veksten og aktiviteten i norsk økonomi er noe høyere enn det Norges Bank så for seg, og dette trekker i retning av at renten kan komme litt tidligere opp. Men jeg tror ikke bidraget fra disse tallene veier veldig tungt i den avveiningen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets til Reuters.

Seniorøkonom Kathrine Boye i Nordea Markets er imidlertid ikke trygg på at utviklingen er så sterk som AKU-tallene tilsier. Det er knyttet stor usikkerhet til undersøkelsen, og tallene svinger mye fra måned til måned, påpeker hun i en kommentar.

- Disse tallene var sterkere enn ventet, men vi er ennå ikke overbevist om at trenden i arbeidsledigheten peker nedover, skriver Boye.

Lavere oljepengebruk

Nettopp lavere ledighet var like fullt en viktig årsak til at regjeringen tirsdag denne uken kunne annonsere at man i 2011 vil komme tilbake til fireprosentsregelen for bruken av oljepenger.

STERKERE ARBEIDSMARKED: Utviklingen i det norske arbeidsmarkedet har vært sterkere enn både sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og statsminister Jens Stoltenberg ventet. Her er de to avbildet under årstalen i Norges Bank torsdag forrige uke.

I Statsbudsjettet for 2011 ble det lagt opp til en bruk av oljepenger som var 7,4 milliarder høyere enn dette. At forbruket blir lavere, skyldes blant annet at det går bedre i det norske arbeidsmarkedet enn ventet.

- Det går bra i norsk økonomi: Vi har flere i jobb, og arbeidsledigheten lavere enn vi fryktet, sa Stoltenberg.

- I kjølvannet av krisen har både EU og USA hatt en voldsom vekst i ledigheten. Vi har også hatt noe vekst i ledigheten her i landet, men å ligge på 3,6 prosent ledighet i en verden der vi flere steder ser ledighet på 8, 9 og 10 prosent, er et uttrykk for at det har gått veldig bra i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

Les også: - Tilbake på handlingsregelen i år

LAVERE LEDIGHET: Ledigheten falt fra september til desember i fjor, målt ved arbeidskraftundersøkelsen.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Ny nedgang i arbeidsledigheten

  2. SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

  3. Seniorøkonom tror ledigheten vil stige i flere år

  4. 89.000 arbeidsledige i Norge

  5. Arbeidsledigheten starter året med fall