- Det som skjer ute påvirker oss

Finansminister Sigbjørn Johnsen om renteoverraskelsen.

IKKE UPÅVIRKET: - Det som skjer ute påvirker også oss. Et høyt kostnadsnivå gjør mange norske eksportrettede virksomheter sårbare for svak utvikling i etterspørsel og priser og for en sterk krone.
  • Even Landre
Publisert: Publisert:

Norges Banks beslutning om å redusere styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent var overraskende for både aktørene i pengemarkedet og de fleste makroøkonomer.

Finansminister Sigbjørn Johnsen skriver i en kommentar etter sentralbankens rentemøte at han også har merket seg at Norges Banks prognose for utviklingen i den framtidige styringsrenten er justert ned i den nye pengepolitiske rapporten.

- Situasjonen i Europa har stabilisert seg noe siden nyttår. Det gjenstår imidlertid fortsatt store utfordringer med å få opp den økonomiske veksten, redusere arbeidsledigheten og få statsfinansene inn på et bærekraftig spor, sier Johnsen.

- Det som skjer ute påvirker også oss. Et høyt kostnadsnivå gjør mange norske eksportrettede virksomheter sårbare for svak utvikling i etterspørsel og priser og for en sterk krone.

- Bankene har også et ansvar
Han viser til at Regjeringen nå har startet arbeidet med budsjettet for 2013.

- Regjeringen legger handlingsregelen til grunn i budsjettpolitikken. Budsjettet må tilpasses økonomien og understøtte pengepolitikken for å oppnå en stabil og bærekraftig økonomisk utvikling, der vi også ivaretar hensynet til konkurranseutsatt sektor, sier finansministeren.

Han legger til at også partene i lønnsoppgjøret tar hensyn til den krevende situasjonen for konkurranseutsatt sektor.

- Rentenivået i Norge er svært lavt, og Norges Bank anslår nå at den vil kunne bli liggende lavt lenger enn tidligere lagt til grunn, sier Johnsen, og viser til at vi etterhvert må regne med at renten vil bli satt opp mot mer normale nivåer igjen.

- Det er viktig at husholdninger og bedrifter tar høyde for at renten skal opp når de tar beslutninger om kjøp av bolig eller andre investeringer. Også bankene har et viktig ansvar her, sier Johnsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Legg ikke dagens rente til grunn

  2. Rører ikke renten

  3. Sjeføkonom venter lav rente i flere tiår

  4. Kutter oljepengebruken

  5. Derfor må Johnsen stramme til i budsjettet