Venter ettårsjubileum for lav rente

Det er ikke ventet noen endringer i styringsrenten fra Norges Bank når banken presenterer sitt vedtak 14. mars. Da har renten stått stille på 1,5 prosent i ett år.

UENDRET RENTE: Eksperter tror ikke at Norges Bank vil endre styringsrenten 14. mars.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Riktignok har renten fra Norges Bank vært enda lavere i moderne tid. Et halvår i 2009 var den nede på 1,25 prosent. Men nå venter økonomene at den vil holde seg på 1,5 prosent ut dette året og kanskje enda lengre.

Selv om sentralbanken ikke rører renten, kan ikke låntakerne føle seg trygge. Nye og strengere kapitalkrav til bankene er på vei, og de kan føre til høyere rente og gjøre det vanskeligere å få lån.

– Uendret

– Vi tror Norges Bank kommer til å la renten ligge uendret på kommende møte, og at de kommer til å presentere en rentebane der de skyver renteoppgangen ut i tid. Vi tror renten blir liggende på 1,5 prosent helt fram til desember neste år. Men Norges Bank vil nok ikke si det i denne omgang, sier Kjersti Haugland, seniorøkonom i DnB Markets.

LES OGSÅ: Eksperter vil ha renteprognoser fra Norges Bank

– En grunn til at Norges Bank kan gjøre dette, er at de får hjelp fra annet hold til å stramme inn i kredittmarkedet, sier Haugland og peker på at strengere kapitalkrav og andre tiltak som er varslet allerede har fått bankene til å antyde at det kommer renteøkninger. Da kan sentralbanken la styringsrenten stå uendret, og dermed bidra til å hindre en sterkere krone.

– Økning neste år

– Vi venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret i neste uke, sier makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i Sparebanken Vest. Bankens prognoser tilsier at første renteøkning kommer i begynnelsen av neste år.

– Ved inngangen til 2014 forventer vi å se bedrede utsikter globalt, stigende risikoappetitt og stabilisering i importvektet krone, sier Tjønn.

LES OGSÅ: Mener flere banker er for grådige

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener også at renten blir stående lav lenge. Han venter at Norges Bank vil skyve på rentebanen i den pengepolitiske rapporten som kommer onsdag.

– Det ville være en stor overraskelse hvis renten blir endret nå. Da Norges Bank laget prognosen i oktober, ble det sagt at det kunne komme en renteøkning i andre eller tredje kvartal i år. Nyhetene som har kommet siden oktober gir ikke grunnlag for noe hastverk. Det går litt svakere i norsk økonomi enn de trodde, så vi tror de vil varsle en første renteøkning i januar neste år, sier Bruce.

Motsyklisk kapitalbuffer

Bruce er mer spent på hva Norges Bank sier om muligheten for å påvirke bankenes utlån gjennom andre virkemidler, i første rekke økte kapitalkrav.

Myndighetene er i ferd med å innføre et nytt krav til bankenes egenkapital, kalt motsyklisk kapitalbuffer. Dette er en type egenkapital som bankene kan bli pålagt når aktiviteten og utlånene er høye for å ha mer å stå imot med, en buffer, mot dårligere tider. Norges Bank har fått oppgaven å gi råd til departementet om bruk av en slik buffer.

Dyrere og vanskeligere å låne

Ordningen er ikke kommet på plass ennå, og verken Bruce eller Haugland venter at sentralbanken vil komme med et konkret råd denne gang.

– Men Norges Bank vil nok skissere at de vil være innstilt å ta et slikt tiltak i bruk, sier Haugland.

LES OGSÅ: Ett Olsen-avsnitt ga ras for kronekursen

Også Bruce tror Norges Bank snart vil råde departementet til å legge på en buffer som kan dempe bankenes utlån.

– Norges Bank skal bare gi råd, men vi antar at Finansdepartementet vil følge rådet. Ved å stramme til overfor bankene, slipper Norges Bank å gjøre noe med styringsrenten, og da styrkes heller ikke kronekursen, sier han.

Fra bankhold er det sagt fra at det både blir vanskeligere å få lån og at lånerenten vil gå opp hvis bankene pålegges strammere egenkapitalkrav.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Johnsen: - Jeg merker meg at anslagene er justert ned

  2. Sentralbanksjefenlar renten ligge

  3. Nordea: - Ingenrenteøkning i 2013

  4. Tror folk vil merke Norges Banksnye rentevåpen

  5. Holder renten i ro