Johnsen: Mer av det samme - fordi det virker

Mens opposisjonen mener regjeringens reviderte budsjett bare smører pengene tynt utover, mener finansminister Sigbjørn Johnsen at han holder en stø kurs fordi det virker best.

HAR MER Å RUTTE MED: Sigbjørn Johnsen og regjeringen bruker 28 milliarder mindre enn det handlingsregelen tilsier, men likevel er oljepengebruken rekordhøy.
  • NTB
Publisert: Publisert:

- En trygg økonomisk styring er avgjørende for å sikre en god utvikling i norsk økonomi, sa finansministeren da han tirsdag presenterte regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Selv om regjeringen bruker 28 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier, er bruken av oljepenger rekordhøy og nesten på samme nivå som i statsbudsjettet i fjor høst. Til sammen vil regjeringen bruke 125 milliarder oljekroner i år. Det utgjør 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland, eller det såkalte oljefondet.

LES OGSÅ: - Vi må bygge forsvarsverk før krigen kommer

I tillegg får regjeringen mer å rutte med blant annet fordi sykefraværet har gått ned, og kan omdisponere bruken av 5 milliarder kroner fra folketrygden til andre offentlige formål.

To hoveddeler

- I lys av situasjonen i norsk økonomi er det riktig å holde igjen bruken av oljepenger, sier Johnsen.

Han legger til at av hensyn til kronekurs og konkurranseutsatte virksomheter, legger regjeringen vekt på å ikke bidra til større press i økonomien.

- Med dette forslaget følger regjeringen opp det bidraget til å dempe kostnadspresset i Norge som partene i arbeidslivet ga i arbeidslivet, sier finansministeren.

Det reviderte budsjettet består av to hovedelementer som skal sikre en stø økonomisk kurs, ifølge finansministeren: skattetiltakene til næringslivet og redningspakken til treforedlingsindustrien.

- Ingen prioriteringer

De fire opposisjonspartiene etterlyser flere løft i et budsjett der regjeringen har rekordmye penger til disposisjon. Alle kritiserer regjeringen for «å smøre tynt utover» uten klare prioriteringer.

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, sier budsjettet ikke ser langt nok fram:

- Regjeringen legger fram et ekspansivt budsjett, men uten tiltak for framtiden. Isteden smører de bare tynt utover. De har fått veldig mye penger mellom hendene, men de prioriterer ikke, sier Sanner til NTB.

LES OGSÅ: Norsk statlig deltakelse på islandsk sokkel

Høyre og Venstre ville brukt mer penger på utdanning av lærere og mer til forskning, Fremskrittspartiet ville brukt mer til infrastruktur enn det regjeringen legger opp til, og KrF etterlyser penger til rusmisbrukere.

Partiet mener dessuten at regjeringen har laget et typisk valgkampbudsjett. KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, slår fast at budsjettet er ekspansivt.

- Faktisk er den nominelle veksten på 6,5 prosent. Det er 1 prosentpoeng mer enn anslaget før jul. Så dette er et budsjett som er tilpasset den kommende valgkampen, sier Syversen til NTB.

Utgifter

Statsbudsjettets utgifter anslås til å vokse med 3,4 prosent reelt i år, mens den nominelle veksten i statsbudsjettets utgifter altså er på 6,5 prosent.

Regjeringen øker utgiftene blant annet for å sikre departementene etter 22. juli med 416 millioner kroner, 329 millioner kroner går til brannsikring av Oslotunnelen og tiltak på Ofotbanen og 398 millioner kroner til helsesektoren med blant annet nye IKT-investeringer.

Regjeringen vil også bruke 250 millioner kroner til tiltak for skogsektoren, 172 millioner kroner til oppstart av fire store byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren og nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen.

Skatteendringer

Skatte- og avgiftsnivåene er om lag uendret fra i fjor i forslaget til revidert budsjett. Sist helg la regjeringen fram sin tiltakspakke for næringslivet, der bedriftsbeskatningen blant annet ble redusert fra 28 til 27 prosent.

Tiltakene er fullt finansiert, blant annet ved at petroleumsnæringen må betale høyere skatt på sine investeringer, og bidrar dermed ikke til endringer av det totale skattenivået.

LES OGSÅ: Navarsete: - Vi mer enn dekker utgiftsøkning

Til tross for den internasjonale økonomiske krisen, går Norge godt. Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg opp etter finanskrisen. Likevel nedjusterer regjeringen anslått vekst i Fastlands-Norge til 2,6 prosent, 0,3 prosentpoeng lavere enn i anslagene i statsbudsjettet i høst.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. 15,8 mrd. holdesutenfor handlingsregelen

  2. Sigbjørn Johnsen avlyseroljepengefest neste år

  3. Slik blir revidertstatsbudsjett

  4. KrF og Venstre vil endre handlingsregelen

  5. - Regjeringen vil bruke 135 milliarder oljekroner