Den norske industriproduksjonen øker

Ferske tall viser økning i den norske industriproduksjonen.

VENTER LITT SVAKERE VEKST: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.
Publisert:

Den norske industriproduksjonen økte med 1,1 prosent fra desember 2013 til og med februar 2014, sammenlignet med tremånedersperioden før.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå.

- Veksten i denne perioden kan særlig knyttes til økt produksjon i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, sammen med maskinindustri, skriver byrået.

Det var samtidig en oppgang i industriproduksjonen på 0,2 prosent fra januar til februar 2014.

Det ble i januar målt et fall på 0,4 prosent.

Ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets kom tallene inn omtrent som ventet.

- Det svinger en del fra måned til måned, men om man ser på tremånedersveksten ser det ganske bra ut i forhold til de tre foregående månedene, sier han til E24.

- Ingen bråstopp

Aamdal forteller at utviklingen på 2,1 prosent over året er «omtrent der den bør ligge», men at statistikken gir lite utslag for utsiktene fremover.

- Dette understøtter bildet av at det ikke er noen bråstopp i den norske økonomien, men det er forventet litt svakere vekst i år, sier han.

Tallene viser en nedgang for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri fra januar til februar på 1,2 prosent, men altså en oppgang perioden sett under ett.

Bygging av skip og oljeplattformer steg 4,0 prosent måned over måned, men kun 1,1 prosent på tremånedersbasis.

Dermed mener Aamdal at det er vanskelig å trekke konklusjoner fra sektor til sektor.

- Det er mye støy i når man bryter ned tallene, sier han.

Publisert: