Organisasjoner om nødhjelp brukt på børs:
- Gjelder ikke oss

De store hjelpeorganisasjonene i Norge nekter for at de har mottatt midler fra UD som er misbrukt til investering i aksjer og andre verdipapirer i utlandet.

GJELDER IKKE OSS: Økonomidirektør André Støylen i Norges Røde Kors (øverst t.v), pressekontakt Lene Christiansen i Amnesty, generalsekretær Jørn Johansen i Plan Norge, Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp og generalsekretær Anne-Cecilie Kaltenborn i Leger Uten Grenser (nederst t.h).
Publisert:

Som VG og E24 kunne avsløre onsdag har Utenriksdepartementet (UD) avdekket fire tilfeller der norsk bistand er brukt til kjøp av aksjer og andre verdipapirer i utlandet.

Videre er et titalls andre saker under granskning, mens flere forhold er politianmeldt og etterforskes i mottagerlandene.

VG og E24 har vært i kontakt med ti av de mest kjente organisasjonene. Samtlige opplyser at de ikke er involvert.

BAKGRUNN: Nødhjelpen brukt på børs

- Norsk Folkehjelp kjenner til problemstillingen. Verken Norsk Folkehjelp eller våre samarbeidspartnere har saker under etterforskning i UDs Kontrollutvalg som gjelder investeringer i aksjer eller obligasjoner, skriver kommunikasjonsrådgiver Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp i en epost.

Informasjonsleder i Redd Barna, Philip Crabtree, sier dette:

- Redd Barna er ikke involvert i noen av disse sakene, og det er heller ikke en problemstilling vi er kjent med.

LES OGSÅ: UD vil rydde opp i nødhjelpsavtaler

- En fordel å si at vi ikke sender pengene videre

Generalsekretær Anne-Cecilie Kaltenborn i Leger Uten Grenser

Generalsekretær Anne-Cecilie Kaltenborn i Leger Uten Grenser sier at organisasjonen ikke jobber på denne måten.

- Vi har ikke underleverandører slik endel bistandsorganisasjoner har, sier Kaltenborn i Leger Uten Grenser.

Generalsekretæren forteller at organisasjonen sender ut egne feltarbeidere, og at det alltid er de og andre egne ansatte som har den direkte kontakten med pasientene.

- Vi prøver ofte å få til samarbeid med helseinstitusjonene i de ulike landene, der det er mulig. Men ofte lar ikke samarbeid seg gjøre fordi institusjonene ikke fungerer, sier hun.

Kaltenborn ser fordelen med denne typen organisasjonsstruktur.

- Når vi snakker med nye givere og donorer er det en fordel at vi kan si at vi ikke sender pengene videre. Vi følger hele linjen helt ut til felt.

LES OGSÅ: Verdensbanken tror fattigdom kan utryddes innen 2030

- Gjelder ikke oss

Også Care Norge, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Amnesty opplyser at de ikke er involvert i de aktuelle sakene.

– Dette gjelder ikke oss, fordi vi har som prinsipp å være helt uavhengig av statlig støtte. Unntaket var TV-aksjonen i fjor, hvor Amnesty fikk 35 millioner kroner av staten som skulle gå direkte til menneskerettighetsundervisning, sier pressekontakt Lene Christiansen i Amnesty.

Hos Plan Norge opplyses det at de frem til i går aldri hadde hørt om denne typen misbruk i Plan eller hos organisasjonens partnere.

– Vi har retningslinjer for overføring og oppfølging av midler til mottakerlandene for å hindre misbruk. Det er beklagelig om noen har brukt midler til aksjespekulasjon, men det gjelder altså ikke Plan Norge, sier fungerende generalsekretær Jørn Johansen.

LES OGSÅ: Derfor investerer du og jeg 21 milliarder i Mexico

- Jobber annerledes

Norges Røde Kors kjenner heller ikke til slike saker:

- Jeg kan bekrefte at vi ikke er involvert i en slik sak. Sålangt vi kjenner til, har ikke midler formidlet gjennom Røde Kors vært disponert på denne måten, sier økonomidirektør André Støylen i Norges Røde Kors.

Økonomidirektør André Støylen i Norges Røde Kors.

- Vi jobber litt annerledes enn andre bistandsorganisasjoner. Norges Røde Kors jobber alltid gjennom det internasjonale Røde Kors eller nasjonale Røde Kors-foreninger. Dermed har vi nok et tettere forhold til samarbeidspartnerne våre enn andre, fortsetter han.

- Gjør dere noe for å kontrollere at pengene dere sender ut til de lokale kontorene brukes til det riktige formålet?

- Ja, vi har selvsagt et system for å passe på at pengene blir brukt til det de skal, selv om det er innenfor Røde Kors-familien. Prosjektene og midlene følges alltid opp fra Norges Røde Kors.

Informasjonssjef Synne Rønning i SOS Barnebyer sier følgende:

- Alle våre midler, inkludert nødhjelpsmidler, kanaliseres gjennom SOS-organisasjonen i det enkelte land. Det betyr også at vi har godt etablerte kontrollrutiner. Vi har ikke kjennskap til at våre nødhjelpsmidler er misbrukt på denne måten.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no