Venter uendret rente av Draghi

Det er ventet uendret styringsrente fra Den europeiske sentralbanken i dag, men skulle den bli kuttet så spriker forventningene til rentekutt mer enn vanlig.

DAGENS HØYDEPUNKT: Det er i dag knyttet mer spenning enn normalt til rentemøtet i Den europeiske sentralbanken, møtet finner sted i dette bygget i Frankfurt.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert: Publisert:

Flere friskmeldinger har kommet inn fra eurosonen de siste månedene. Innkjøpssjefer på tvers av kontinentet er mer optimistiske med tanke på fremtiden, arbeidsledigheten er på vei ned og eksportindustrien og investeringer er med å trekke veksten oppover.

Men, det er fortsatt skjær i sjøen. Arbeidsledigheten er på et historisk høyt nivå, prisveksten er lavere enn ønsket og banknæringen sliter.

Med disse faktorene som bakteppe er det knyttet stor spenning til rentemøtet som i dag finner sted i Den europeiske sentralbanken (ESB).

I en undersøkelse utført av Reuters svarer en av tre analytikere at de venter kutt i renten, men hvor mye varierer fra 0,05 prosentpoeng til 0,15 prosentpoeng. Det er en større spredning enn vanlig i svarene. 78 analytikere deltok i undersøkelsen.

Les også

EU: Bedringen fortsetter i Europa

Tror ikke på endring

DNB Markets forventer at ESB i dag holder styringsrenten uendret på 0,25 prosent.

- Det er mer sannsynlig at det gjøres endringer ved neste rentemøte. Da vil også anslag for økonomiske utsikter legges frem, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets til E24.

Han sier videre:

RENTE-RO: Seniorøkonom Kyrre Aamdal hos DNB Markets tror at Draghi ikke vil endre på renten ved dagens rentemøte.

- Økonomien i euro-sonen er på riktig vei. Det store spørsmålet er om bedringene skjer raskt nok.

Aamdal viser til at veksten fortsatt er under normalvekst, og det er dermed rom for å stimulere økonomien. Men, at det ikke er riktig tidspunkt ved dette rentemøtet.

- Samtidig er det fortsatt en vesentlig deflasjonsfare, ettersom inflasjonen fortsatt ligger under en prosent som nå, avslutter Aamdal til E24.

Ifølge Bloomberg er det nå flere likhetstrekk mellom den japanske økonomien rett før deflasjonen inntraff i 1998 og dagens Europa.

Blant dem er en stigende valutakurs og en manglende utlånsvilje hos bankene.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at heller ikke de forventer noen endringer i renten fra ESB.

De viser til at når inflasjonen har vært uendret i tre måneder på rad vil det redusere sannsynligheten for at ESB gjør endringer i pengepolitikken. De endelige PMI-tallene for februar ble revidert opp i går, og det tyder på at den pågående gjeninnhentingen i eurosonen har fått et noe bedre feste enn tidligere ventet. Konsumprisveksten er likevel fremdeles lav.

Rentebeslutningen

ESBs råd vil presentere sin rentebeslutning klokken 13.45. Klokken 14.30 stiller sentralbanksjef Mario Draghi til pressekonferanse.

Les også:

Bedre tider i Europa- Draghi kan puste lettere ut- Vi vil trolig rammes mildere enn resten av Europa

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Draghi holder renten i ro

  2. Dette venter ekspertene fra Draghi

  3. Norges Bank rører ikke renten

  4. Krugman til Draghi: Farlig å bli for tilfreds

  5. ESB rører ikke renten, smører økonomien mindre fra april