Olsen kan kun høre på en av disse

En mener det går utforbakke med norsk økonomi. En mener det går såpass bra at renten burde være høyere. Hvem lytter sentralbanksjef Øystein Olsen til?

HVEM SKAL HAN HØRE PÅ? Olav Chen (fra høyre), Kari Due-Andresen, Erica Blomgren og Jan L. Andreassen er uenige om hva sentralbanksjef Øystien Olsen bør gjøre.
Publisert:

Hvis sentralbanksjef Øystein Olsen ikke har bestemt seg og trenger et konkret råd å lene seg til før han torsdag annonserer bankens siste rentebeslutning, er det liten vits for ham å lese denne artikkelen.

For ekspertene i E24s renteråd spriker i sine vurderinger av den fremtidige renteutviklingen.

RENTERÅDET:Se hva E24s ekspertpanel mener Olsen bør gjøre

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen er ikke i tvil om hva Norges Bank bør gjøre. Han mener Norges Bank bør senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

- Norsk økonomi viser ingen tegn til å løfte seg mot sin antatte trendvekst. Igangsettingen av boliger var i årets første måneder ned omlag en tredjedel fra samme periode i fjor, og varekonsumet ligger an til å bli lavere for året som helhet enn det var i i fjor, sier han.

- Burde allerede kuttet

Hans økonom-kollega Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets er et stykke på vei enig med Andreassens begrunnelse, men anbefaler likevel ikke at renten kuttes nå av hensyn til sentralbankens troverdighet.

Det til tross for at hun mener renten burde vært kuttet allerede i desember.

- Når Norges Bank likevel valgte ikke å kutte renten, etter sigende av hensyn til finansiell stabilitet, burde de heller ikke gjøre det nå av troverdighetshensyn og forutsigbarhetshensyn gitt at utviklingen i grove trekk har vært slik som Norges Bank ventet i desember, sier hun.

- Bør varsle renteoppgang

Sjeføkonom Olav Chen plasserer seg imidlertid i det andre hjørnet av ringen i spådomskampen om hvor renten skal gå.

- Jeg mener på generell basis at Norges Bank burde varsle tidligere renteoppgang enn indikert sist, men jeg tror ikke de vil gjøre det, sier Chen.

Men Chen tror ikke Norges Bank følger hans råd. Han tror de holder rentebanen uendret eller kanskje utsetter det varslede rentehoppet neste år litt til.

Selv mener altså Chen at Norges Bank bør gjøre det motsatte.

- Inflasjon på inflasjonsmålet, økonomi som går greit selv om farten har dabbet av litt, lav arbeidsledighet, krone som har svekket seg over det siste året og stabilt boligmarked, skulle ikke tilsi så lavt rentenivå som i dag, sier Chen.

Og hvis sentralbanksjef Øystein Olsen likevel har lest denne artikkelen og fortsatt trenger å lene til gode råd, kan kanskje rådet fra sjefstrateg Erica Blomgren i Seb passe bra.

- Sitt stille!

Hun anbefaler nemlig Norges Bank å «sitte stille i båten».

Norsk og internasjonal økonomi går i sum omtrent som Norges Bank så for seg i desember og det er ingen grunn til å justere kursen.

- Utviklingen er positiv og i tråd med Norges Banks forventninger. Derfor bør signalrenten ligger uendret på 1,50 prosent og med kjerneinflasjon nær målet, bør rentebanen signalisere en eller to renteøkninger i andre halvår 2015, sier Blomgren.

Norges Bank offentliggjør hovedstyrets beslutning om styringsrenten og Pengepolitisk Rapport på en pressekonferanse klokken 10.00. E24 dekker saken.

Les også:

Jon Nicolaisen er Norges nye visesentralbanksjefAndreassen: Dette er problemet analysene ikke får med seg- Boligprisene har holdt seg bedre oppe enn vi ventetHusholdningene bremser lånevekstenOvervåkere vil stramme inn Norges Banks rentemål

Publisert: