Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører

Regjeringen kommer i budsjettet for 2016 med flere tiltak for å motarbeide den sterkt økende arbeidsledigheten blant ingeniører i Norge.

NYE TILTAK: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) varsler tiltak i statsbudsjettet for 2016 for å hjelpe ingeniører som mister jobben på grunn av oljenedturen.
Publisert:

De fem tiltakene omfatter en opptrapping av investeringene i infrastruktur, økt satsing på nyskaping innen offshoresektoren og grep for å gjøre det enklere å skape sin egen arbeidsplass.

Hensikten er å skape nye jobbmuligheter for overtallige ingeniører fra oljesektoren.

– Dette er en yrkesgruppe hvor arbeidsmarkedstiltak er mindre viktig enn aktivitet som etterspør arbeidskraften deres, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ferske Nav-tall viser at det nå er 550 arbeidsledige ingeniører, en femdobling på ett år.

– Arbeid er mye viktigere enn tiltaksplasser, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB, og bruker forsering av infrastrukturprosjekter som eksempel.

– Ap-pakke for liten

Det er uklart hvor mye penger regjeringen vil bruke på de fem tiltakene, utover at de får en «kraftig økning» i budsjettet. Ingeniørtiltakene inngår i regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet, som Aftenposten omtalte torsdag.

Arbeiderpartiet har i sin egen pakke foreslått 2,5 milliarder til tiltak mot arbeidsledighet.

– Vi har ment at det er for lite i forhold til den aktivitetsøkningen vi trenger, sier Solberg.

Hun understreker at ingeniørene som nå blir arbeidsledige, har mye kompetanse som Norge har bruk for både i dag og i en fremtidig grønn omstilling.

– Vi kommer til å trenge folk med kompetanse innen olje- og gassnæringen. Vi skal fortsatt drive med olje og gass i Norge, og vi skal utvikle nye teknologier, sier statsministeren.

Opptur senere

Solberg sier tiltakene er en erkjennelse av at oppgangen i norsk økonomi kommer senere enn mange har trodd.

– Det er viktig å huske at da vi la fram statsbudsjettet i fjor, var oljeprisen over 70 dollar fatet. Men det man trodde var et midlertidig fall i oljeprisen, har blitt forsterket, sier hun til NTB.

Regjeringssjefen varsler at budsjettet kommer til å bli justert i tråd med at oljeprisfallet ser ut til å bli mer langvarig enn først antatt.

Norges brutto nasjonalprodukt (BNP), inkludert oljesektoren, kommer til å vokse med 1,4 prosent i år, 1,2 prosent neste år og 2,2 prosent i 2016, viser Statistisk sentralbyrås prognose torsdag.

Samtidig tror byrået oljeprisen når 60 dollar fatet igjen først i 2018.

– Vil fortsette å øke

Totalt er det nå 546 registrerte arbeidsledige sivilingeniører innen geofag, petroleum og metallurgi, opp fra 202 ved utgangen av fjoråret og 111 for et år siden, viser ferske tall fra Nav.

– Vi ser ingen tegn til at veksten i arbeidsledigheten skal avta, sier rådgiver Tormod Reiersen i Teknas avdeling for samfunnspolitikk.

– Vi frykter at ledigheten for våre grupper vil fortsette å øke utover i høst og inn i 2016 når ringvirkningene fra reduserte investeringer i olje- og gass-sektoren har blitt tydeligere i hele økonomien, sier han.

Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne og har mer enn 68.000 medlemmer med masterutdanning innen teknologi og naturfag.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 blir lagt fram 7. oktober.

Les også

NHO med krisekrav til politikerne

Les også

Ser bekmørkt på utsiktene for norsk industri

Les også

Solberg ber arbeidsledige om å se framover

Publisert:

Her kan du lese mer om