SSB sier asyltilstrømmingen gir konjunkturoppgang neste høst

Asyltilstrømmingen skaper høyere økonomisk aktivitet i Norge, mener SSB.

NYE PROGNOSER: Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB) Torbjørn Eika presenterte torsdag nye anslag for norsk økonomi.
Publisert:

«Den kraftige tilstrømmingen av asylsøkere til Europa vil medvirke til å trekke veksten noe opp i euroområdet og i Norge, og dermed bidra til en forsiktig norsk konjunkturoppgang i andre halvår av 2016.»

Det fremkommer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) oppdaterte prognoser som er gjengitt i «Økonomiske analyser 4/2015» som er offentliggjort torsdag formiddag.

SSB skriver i sin pressemelding at tilstrømmingen av asylsøkere til Norge kommer på et tidspunkt med økende slakk i deler av norsk økonomi og at den dermed kan håndteres uten at det skaper press i økonomien.

Les også

Økonomer: Flyktningstrømmen vil veie opp for konsekvensene av VW-skandalen

Høyere vekst

«Vi anslår at veksten i fastlandsøkonomien blir 0,2 prosentpoeng høyere neste år enn det den ellers ville ha vært, mens ledigheten bare trekkes marginalt ned,» skriver SSB.

En god del av denne aktivitetsøkningen kommer som følge av økt offentlig pengebruk som SSB skriver må reduseres på et senere tidspunkt.

SSB har i rapporten foretatt en oppjustering av anslaget for den økonomiske veksten i Fastlands-Norge i år og neste år.

Mens de i forrige rapport så for seg en vekst i år på 1,4 prosent, mener de nå veksten havner på 1,5 prosent.

Anslaget for veksten i 2016 er oppjustert fra 1,8 prosent til 2,0 prosent, fremkommer det i analysen. Det kan altså forklares med de positive effektene SSB mener asyltilstrømningen har for aktiviteten i norsk økonomi.

Les også

NOAS: Retten til å søke asyl må være til stede

Anslagene for veksten i 2017 og 2018 er på henholdsvis 2,6 og 2,7 prosent.

SSB beholder imidlertid anslaget for arbeidsledigheten som de mener vil ligge på 4,6 prosent i gjennomsnitt for neste år, før den gradvis faller til 4,3 prosent i 2018.

Usikre langsiktige effekter

SSB poengterer i rapporten at de langsiktige effektene for norsk økonomi er mer usikre.

Det avgjørende er vil være hvor raskt og godt innvandrerne blir integrert i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

«Avkastningen av offentlige ressurser brukt på dette kan være høy. I tillegg til å redusere presset på offentlige budsjetter direkte over tid, vil høy deltakelse i det norske arbeidslivet virke positivt på den økonomiske veksten.» skriver SSB.

Det er ikke bare i Norge at økt offentlig pengebruk som følge av strømmen av asylsøkere bidrar til høyere økonomisk vekst. Tyskland og Sverige er land som SSB trekker frem som land hvor statens pengebruk øker og stimulerer økonomien.

Les også

Tomme mottaksplasser koster millioner

«I tråd med dette har vi oppjustert vekstanslaget for BNP i euroområdet med knappe 0,2 prosentpoeng neste år og 0,1 prosentpoeng i 2017 og klart mer for Sverige,» skriver SSB.

SSB nedjusterer anslagene for veksten i husholdningenes konsum noe, men øker anslagene for det offentliges forbruk.

De ser for seg en ytterligere nedgang i oljeinvesteringene i forhold til sine tidligere anslag.

Les også

Næringslivet i Sør-Varanger frykter stengt grense

Les også

Europa-analytiker: –Tyskland vil vinne på flyktningbølgen

Les også

Tomme mottaksplasser koster millioner

Publisert:
Gå til e24.no