Regionalt nettverk: Kan gi svar på spredningene av oljebremsen

Tirsdag klokken 10 offentliggjør Norges Bank bedriftsundersøkelsen Regionalt nettverk, som er en viktig temperaturmåler på tilstanden i norsk økonomi. – Jo flere regioner som rammes, jo hardere bør man ta i, sier sjeføkonom om rapporten og den kommende rentebeslutningen til Norges Bank.

SPREDNING? Regionalt netterverk kan gi svar på om den dempede aktiviteten i Nordsjøen har spredt seg videre fra «oljebeltet» på Sørvest- og Vestlandet. Her fra Ivar Aasen-plattformen på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger.

Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Christian Høie Lie
Publisert:

Regionalt nettverk, som ble etablert høsten 2012, er en undersøkelse blant ledere fra nærings- og samfunnslivet om den økonomiske utviklingen i deres bedrifter og bransjer. Målingen har etter hvert fått en svært sentral plass i beslutningsgrunnlaget for rentesettingen til banken.

– Det mest spennende med dagens rapport er hvorvidt nedturen har spredt seg videre fra de oljerelaterte regionene. Enn så lenge har Østlandet klart seg ganske bra, sier sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreassen.

Tror på rentekutt

Torsdag kommer den Europeiske sentralbanken med sin rentebeslutning, før Norges Bank den 17. mars offentliggjør sin.

Dagens store spørsmål er ifølge økonomene E24 har snakket med hvorvidt problemene i «oljeland har spredt seg».

– Jo flere regioner som rammes, jo hardere bør man ta i. Jeg forventer en svak rapport i dag, men uavhengig av rapporten bør Norges Bank kutte renten 0,5 prosentpoeng neste uke, råder Andreassen sentralbanken.

I Norge er for øyeblikket styringsrenten på 0,75 prosent.

– Regionalt nettverk er av mindre betydning denne gang da det allerede er flere argumenter som taler for rentekutt, og viser til blant annet større vanskeligheter for å få lån.

«Vi tror at bedriftene vil melde om at produksjonen har falt sammenlignet med forrige rapport i desember, og at utsiktene har forverret seg. Så tror vi da også at Norges Bank kommer til å kutte renten med 25 basispunkter til 0.5 prosent i neste uke», skriver Magne Østnor i DNB Markets' morgenrapport.

Den siste målingen som ble foretatt i november og offentliggjort i desember i fjor viste nær nullvekst i økonomien. Forrige undersøkelse viste også en forventning om nullvekst for årets første seks måneder. Det var en noe svakere rapport enn den som ble offentlig i august i fjor.

Må store utslag til for revurdering av rentesettingen

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

Lars Fredriksson Selvik E24

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen har ikke grunn til å tro at dagens undersøkelse skal vise et «vesentlig annerledes bilde» enn de to foregående rapportene. Banken forventer en indikatorverdi på 0,1 prosent, noe som innebærer en vekst på 0,05 prosent år mot år.

– De siste rapportene har indikert vekst lik null, noe vi tror kommer til å vedvare ved dagens rapport. For at Norges Bank skal bli betenksomme når det kommer til den kommende rentesettingen neste uke, må dagens undersøkelse vise en kraftig forbedring eller forverring på pluss minus 0,5 prosent.

Nordeas sjeføkonom mener spredningen av oljebremsen foreløpig har vært begrenset. Olsen forteller at det er flere ulike tolkninger av ordet «spredning» i denne sammenheng.

For Oslo og Akershus er oljetyngden på lik linje med landsgjennomsnittet med 13 prosent direkte eller indirekte oljesysselsetting, mens det tilsvarende tallet for Rogaland til sammenligning er 40 prosent.

– Det vi er opptatt av er om nedturen i oljenæringen sprer seg til neste ledd. Med neste ledd mener jeg eksempelvis finansielle tjenester og IKT-tjenester. Her har vi foreløpig ikke sett så stor påvirkning. Forbruket holder seg også godt oppe, noe som er en viktig indikator for den generelle økonomiske aktiviteten, sier Olsen.

Svake industritall

Mandag kom tall fra Statistisk sentralbyrå over produksjonen i norsk industri. Tallene viser at hele produksjonsøkningen er blitt borte i løpet av høsten og vinteren som ligger bak oss.

Fra desember til januar falt produksjonen med 1,0 prosent, mens det var ventet et fall på 0,1 prosent. Olje- og gassindustrien trekker mest ned, men nå rammes også mange ulike sektorer, ifølge statistikkbyrået.

Les også

Nordea lokker med «historisk lav» fastrente

Les også

Disse tallene viser at norsk industri er «satt tilbake» fire år

Les også

Nå er oljeprisen på sitt årsbeste for 2016

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Regionalt nettverk

Flere artikler

  1. Norges Banks temperaturmåler: – Bedre enn vi hadde fryktet

  2. Sjeføkonom: Øker sjansen for rentekutt

  3. — Behovet for rentekutt er blitt mindre

  4. Annonsørinnhold

  5. Full rentesplid etter Norges Bank-rapport: – Jo, vi er spente

  6. Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst