Boligmarkedet gir sentralbanksjefen hodebry: – Vanskelig å håndtere

Boligprisene nærmest galopperer i hovedstaden, mens de faller i Stavanger-området og øker moderat i resten av landet. Det skaper hodebry for sentralbanksjefen – som er klar i talen når moren spør om hun skal binde renten eller ikke.

UENDRET: Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde torsdag om Hovedstyrets rentebeslutning i Norges Banks lokaler.
 • Jan Lilleby
Publisert: Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen formidlet i dag beslutningen om å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Olsen sier torsdag at norsk økonomi har utviklet seg omtrent som han trodde tilbake i mars, og at det derfor ikke ble noen renteendring denne gangen.

Boligprisveksten har imidlertid vært høyere enn Norges Banks anslag.

I april var boligprisene 0,6 prosent høyere enn det de var i mars, og 1,4 prosent høyere hvis man ikke tar hensyn til sesongjusteringer.

Men boligprisutviklingen er svært forskjellig i ulike deler av landet (se lenger ned i saken).

Når E24 møter sentralbanksjefen etter rentebeslutningen er lagt frem, gir Olsen uttrykk for at de store regionale forskjellene i boligmarkedet utgjør en utfordring.

– Det mest påfallende med boligmarkedet for tiden er at utviklingen er så ulik i ulike deler av landet. Det er høy boligprisvekst i sentrale strøk som Oslo, boligprisene faller i Stavanger, også er boligprisveksten i andre større deler av landet moderat, i størrelsesorden to til fem prosent.

– Denne forskjellen er det vanskelig å håndtere i rentesettingen, vedgår Olsen.

(Saken fortsetter under bildet.)

REGIONALE FORSKJELLER: Grafene viser boligprisutviklingen i henholdsvis Oslo, Stavanger og resten av Norge. Tredelingen er fremtredende.

Gjeldsveksten avtar

Sentralbanksjefen legger imidlertid til at Ola og Kari Nordmanns gjeld har vokst om lag som ventet, til tross for at boligprisveksten har vært høyere enn anslått.

– Så vil jeg legge til at gjeldsveksten for husholdningssektoren har gått litt ned, så vi er generelt ikke mer bekymret for finansiell ustabilitet nå enn før, sier Olsen – som ikke vil si at boligprisutviklingen siden forrige rentemøte i mars er veldig dramatisk.

Fra å ha en årsvekst i gjelden på 6,2 prosent i oktober, har norske husholdninger nå en årsvekst i gjelden på 52,8 prosent.

På ti år har imidlertid norske husholdningers gjeld økt fra under 1.500 milliarder kroner til 3.100 milliarder, samtidig som gjeldsveksten er høyere enn lønnsveksten.

I et historisk perspektiv er gjeldsbelastningen svært høy, mens rekordlave renter sørger for at renteutgiftene til nordmenn, som andel av disponibel inntekt, er rekordlav.

Hensynet Norges Bank tar til finansiell stabilitet er av banken blitt pekt på som en viktig avveining i rentesettingen.

(Saken fortsetter under bildet.)

GJELD OG RENTER: Figuren viser utviklingen i norske husholdningers gjeldsbelastning (lånegjeld i prosent av disponibel inntekt) og gjeldsbelastning (renteutgifter i prosent av disponibel inntekt). Førstnevnte går opp, og sistnevnte ned.

Når mor spør om hun skal binde renten

Gjennom de siste årene har rentebanen for styringsrenten stadig blitt justert ned av Norges Bank, ikke ulikt i mange andre land.

Spørsmålet mange nå stiller seg er om man burde binde renten på rekordlave nivåer eller la renten flyte.

Sentralbanksjefens råd er klokkeklart:

– De vurderingene må enkeltpersoner gjøre selv, det har jeg sagt flere ganger, sier han, og legger til:

– Jeg sier det samme når min mor spør om hun skal binde renten eller binde kraftprisen.

– Hvis du ikke tåler, ikke ønsker det eller sliter litt og det kommer avvik i form av at kraftprisen eller at renten skal komme opp, så kan du være villig til å betale en forsikringspremie for det. Dersom man ikke trenger forsikring, så kan man kanskje vurdere det annerledes, sier han.

Les også

Økonom om budsjettsvikt på 72 milliarder:
– Nå vil vi ikke få nullrente

Les også

Dersom denne grafen fortsetter å falle, kan det bli Norges Banks største problem

Les også

Vestlandsbedrifter vegrer seg for å investere

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Rentemøte Norges Bank
 2. Norges Bank
 3. Bolig
 4. Boligmarkedet
 5. Økonomi
 6. Privatøkonomi

Flere artikler

 1. – For tidlig å si at faren er over

 2. Finanstilsynet om nordmenns gjeldsgalopp: – Urovekkende

 3. Ferske boligpristall: Boligprisene steg i april

 4. Olsen skal øke renten etter gjeldsgalopp: – Biter mer enn før

 5. Tror folk tar høyde for rentehopp: – Vil bidra til å dempe boligprisvekst