Utvalg ber Erna vurdere oljeskatten

Mener regjeringen må vurdere om dagens oljeskatter er tilpasset de lave oljeprisene og usikkerhet om fremtidig etterspørsel.

GRØNT SKIFTE: Finans Norge-direktør Idar Kreutzer og EUs tidligere klimakommisær Connie Hedegaard overrekker rapporten om grønn konkurransekraft til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Ett av forslagene er å vurdere dagens oljeskatter.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Norge har tjent uhorvelig mye penger på oljenæringen de siste førti årene, men står nå ved et vendepunkt hvor næringen ikke lenger er ventet å være en vekstmotor.

– Vi er nå på vei fra en vekstfase, inn i en modningsfase og inn i en gradvis nedbygging av virksomheten. Og det er da nødvendig, etter vårt skjønn, å gjøre en vurdering om det regimet som tjente oss i oppbyggingen, også vil tjene oss i de nye fasene vi går inn i, sier Idar Kreutzer.

Sammen med EUs tidligere energikommisær Connie Hedegaard utgjør Kreutzer ett av Norges minste regjeringsoppnevnte utvalg gjennom tidene.

Grønt konkurranseutvalg har overlevert en fyldig rapport til statsminister Erna Solberg om hvordan Norge skal omstille seg til en mindre oljeavhengig fremtid, også kalt «det grønne skiftet».

Forslaget om oljeskatten spiller inn i en global debatt som har vært under oppseiling etter oljeprisfallet som startet i 2014, om risikoen for at etterspørselen faller hvis verden gjør grep for å kutte klimautslipp.

Ønsker skatteutvalg

– Jeg mener den eneste konklusjonen man kan trekke er at vi er nødt til å nedsette et nytt petroleumsskatteutvalg, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) til E24.

Han mener et slikt utvalg må se på om staten tar for mye risiko ved å legge opp til ny olje- og gassutvinning samtidig som verden er enig om å redusere klimagassutslippene til nær null i løpet av noen tiår, for å begrense en økning i den globale temperaturen.

– Det vi risikerer nå er at vi investerer i en haug med oljeprosjekter som viser seg å ha vært feil, sier Holmås.

Les også

Jensen lunken til Venstre-krav om oljeskatt-gjennomgang

Holmås erkjenner at flertallet på Stortinget støtter dagens skattesystem, selv om også Venstre har kommet med lignende utspill.

– Usunn situasjon

– Dette bare understreker at vi er i en stadig mer akutt usunn situasjon, fordi kostnadene ved å normalisere oljebransjen er så store at vi ikke tør gjøre det, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

– Vi bruker skattebetalernes penger i enorm grad, tjue milliarder pluss, pluss, pluss, på å holde liv i en boble – fordi vi ikke tør stikke hull på den, legger Hansson til.

Flere miljøvernere støtter Grønt konkurranseutvalgs forslag om å vurdere endringer i oljeskatten, som i dag gir sterk stimulans til investeringer i olje og gass.

– Med dagens politikk risikerer vi å investere hundretalls milliarder av skattebetalernes penger i ulønnsomme prosjekter, noe som kan bli katastrofalt for både norsk velferd og klima de kommende tiårene, sier Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero.

Avfeier forslaget

Oljenæringen ønsker ikke forslaget velkommen. Bare det å sette ned et nytt utvalg for å se på oljeskatten, slik SV foreslår, kan sette oljeinvesteringer i fare, ifølge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Det vil skape en usikkerhet om hvorvidt Norge vil ha stabile vilkår. Det vil i seg selv kunne virke inn på investeringsviljen, sier direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til E24.

Les også

Statens oljeinntekter fortsetter å krympe

Oljenæringen står for nesten 15 millioner tonn CO2, eller 28 prosent av Norges utslipp. Sektoren står også for 15,6 prosent av den totale verdiskapingen, og en fjerdedel av norske investeringer.

Ifølge grønt skatteutvalg har Finansdepartementet slått fast at dagens skatteregime ikke er nøytralt, siden oljeselskapenes andel av investeringene er på om lag 12 prosent, og i et nøytralt system ville selskapene ville dekket om lag 25 prosent.

– Det er et veldig bredt flertall i Stortinget som står bak den nasjonale oljepolitikken. Jeg oppfatter at det er et veldig bredt flertall i Stortinget som mener at det er viktig at det skal være stabilitet rundt oljeskatteregimet, sier Schjøtt-Pedersen.

– Trengs ikke

Statsminister Erna Solberg signaliserer at regjeringen ikke er spesielt interessert i å vurdere risikoen ved dagens olje- og gassregime, blant annet fordi både produksjonen og utslippene fra næringen kommer til å falle på lang sikt, særlig etter 2030.

– Vi trenger ikke å pushe på noen nye prosesser for olje- og gassnæringen, for det går litt av seg selv, sier hun til E24.

Grønt skatteutvalg ble bedt om å lage en plan for å ta Norge inn i en fase hvor oljebransjen blir mindre viktig, og forsøke å trekke fram noen områder hvor det kan skapes nye, grønne jobber. Utvalget kommer med en rekke svar.

– På en lang rekke områder har vi identifisert muligheter, sier Kreutzer, som innrømmer at rapporten kan virke ullen fordi det ikke finnes noen enkeltnæring som kan erstatte den lukrative oljesektoren.

– Maritim sektor kommer til å bli viktig, grønn skipsfart, elektriske ferger. Det finnes mange svar, legger han til.

Les også

Tord Lien avviser oljeindustriens budsjettklaging: – De har ingen grunn til å være misfornøyd

Offentlige innkjøp

Utvalget foreslår blant annet at det offentlige skal endre innkjøpspraksis, slik at bedrifter i større grad må omstille seg til å levere lavutslippsløsninger, som for eksempel fossilfrie anleggsmaskiner eller nullutslippsferger.

– Det offentlige handler for 460 milliarder i året, og ett av virkemidlene er i større grad å bruke funksjonsbeskrivelser, der man ikke spesifiserer hvilke løsninger man vil ha, men spesifiserer hvilke problemer man vil ha løst, sier Kreutzer.

Utvalget foreslår også en rekke tiltak for å redusere utslippene fra transportsektoren, inkludert elektronisk veiprising og et CO2-fond som skal utløse utslippskutt i tungtransporten.

Transportsektoren slipper ut 16,5 millioner tonn CO2, fra 2,6 millioner privatbiler, 450.000 varebiler, 77.000 lastebiler, 16.700 busser og 269.000 traktorer.

Om forslagene blir noe av, det blir opp til politiske myndigheter.

Les også

Skatteinntektene fra oljen stuper

Les også

– De har ingen grunn til å være misfornøyd

Les også

Jensen må se langt etter fjorårets skatteinntekter

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Solberg-regjeringen
 3. Olje og gass
 4. Norsk olje og gass

Flere artikler

 1. Avviser fond for klimatiltak i oljebransjen: – Helt ko-ko

 2. Rasende Skei Grande: – Erna og Siv har skuffet meg

 3. Betalt innhold

  Venstre vil ha grønt skatteskifte for 7,5 milliarder

 4. Annonsørinnhold

 5. Vil ha Oljefondet-krav i regjeringserklæring: – Bør få kjøpe infrastruktur

 6. Betalt innhold

  Nå kommer de med grønne anbefalinger til regjeringen