Kriseåret 2020 førte til eksplosjon i overtidsbruk i Næringsdepartementet

Ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet har jobbet tusenvis av ekstra overtidstimer for å håndtere coronapandemien på toppen av intense forhandlinger om nye frihandelsavtaler. Men departementet vil ikke gi innsyn i mulige brudd på arbeidsmiljøloven.

SVÆRT HØY BELASTNING: Næringsminister Iselin Nybø mener medarbeiderne i Nærings- og fiskeridepartementet har hatt en «svært høy arbeidsbelastning» i 2020. – Mange ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats, sier hun.
Publisert:

E24 har fått innsyn i overtidsbruken i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i de første ti månedene i 2020 og hele 2019.

Tallene viser at ansatte i NFD har jobbet 7.886 flere overtidstimer fra januar til og med oktober i 2020 enn i samme periode i 2019. Det er en økning på over 70 prosent i perioden.

– Nærings- og fiskeridepartementet har hatt en svært høy arbeidsbelastning i 2020, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

Fra januar til og med oktober i 2020 registrerte NFD totalt 19.002 overtidstimer i alle sine avdelinger. Til sammenligning registrerte departementet 11.116 overtidstimer fra januar til og med oktober i 2019, og 13.084 overtidstimer i hele 2019.

Corona førte til overtidseksplosjon

Da regjeringen valgte å stenge ned Norge i mars, fikk NFD ansvaret for mange av de økonomiske krisetiltakene. Det ga tydelige utslag i overtidsbruken i departementet.

Antallet overtidstimer i hele NFD hoppet fra 873 i februar til 3.512 i mars, noe som tilsvarer en økning på over 300 prosent. Sammenlignet med mars 2019 var hoppet i mars 2020 på 177 prosent.

CORONANYHETER: Nybø snakker til reiselivet på operataket under en av årets mange pressekonferanser om regjeringens coronatiltak. Denne gangen sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Næringsministeren påpeker at de ansatte har jobbet frem en rekke krisepakker for næringslivet i løpet av året.

– Mange ansatte har lagt ned en ekstraordinær innsats for å redde flest mulig arbeidsplasser i norske bedrifter, sier Nybø.

– Det hadde ikke vært mulig for regjeringen å sette i verk så mange og effektive tiltak for næringslivet om ikke ansatte i departementene hadde lagt ned en så betydelig innsats, slår hun fast.

TOK IMOT NORWEGIAN: Norwegians finansdirektør Geir Karlsen (t.v.) og administrerende direktør Jacob Schram (i midten) besøker Nybø (t.h.) i Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere krisetiltak.

Næringsministeren sier videre at Norge har vært raskere ute enn mange andre land med kompensasjonsordninger, andre finansielle støttetiltak, regelverksendringer og utvidet individuell inntektssikring.

– Dette har bidratt til at de negative effektene på enkeltindivider og på økonomien er blitt mindre enn de ellers ville vært, sier Nybø.

I E24s coronaspesial kan du se hvilke bedrifter som har mottatt støtte gjennom kompensasjonsordningen.

Gir ikke innsyn i mulige brudd på arbeidsmiljøloven

NFD har ikke gitt E24 innsyn i antall brudd på arbeidsmiljøloven i 2020 og 2019. Begrunnelsen for avslaget er at informasjonen ikke kan hentes frem på en enkel måte.

På spørsmål om næringsministeren likevel er interessert i å hente frem informasjonen, svarer kommunikasjonsrådgiver Erika Vartdal at departementet jobber «aktivt og tett» med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som forvalter tidsregistreringssystemene til NFD, for å kunne fremskaffe «denne sentrale styringsinformasjonen».

– Det er alltid viktig å følge med på dette – og vi ser det som særlig viktig i et år som dette, hvor vi er bevisste på at arbeidsbelastningen for flere medarbeidere er høyere enn normalt, sier Vartdal.

– Mener næringsministeren at NFD har hatt nok ressurser tilgjengelig gjennom 2020 med tanke på den høye overtidsbruken?

– Det vil være naturlig å gjøre en grundig evaluering av departementets håndtering av pandemien når krisen er over, og ressurssituasjonen vil kunne være en naturlig del av denne evalueringen, sier Vartdal.

Les også

Stordalens Strawberry Group bikker 200 millioner i kontantstøtte

Én avdeling fikk hopp på 1.500 prosent

Corona-effekten er ekstra tydelig i avdelingen for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi.

I mars hoppet overtidsbruken i avdelingen med hele 1.500 prosent sammenlignet med i februar.

INTENSIV PERIODE: Fra innsiden av Nærings- og fiskeridirektoratet og fra ansattes hjemmekontor har det blitt lagt ned tusenvis av ekstra overtidstimer i 2020.

Ifølge NFD skyldes hoppet at avdelingen «har jobbet intensivt med å håndtere de økonomiske effektene av pandemien» gjennom utforming av regjeringens økonomiske tiltak, notifisering av alle landets støtteordninger til ESA, og midlertidige endringer i regelverk, særlig innenfor selskaps- og konkurranselovgivningen.

Målt opp mot mars 2019 økte overtiden i avdelingen med 537 prosent i mars 2020. Deler av denne økningen skyldes at avdelingen fikk vesentlig flere ansatte etter en omorganisering i 2019, der to seksjoner ble flyttet over fra næringspolitisk avdeling.

Næringspolitisk avdeling har også jobbet betydelig mer overtid i 2020 enn i 2019. Ifølge NFD skyldes dette at avdelingen har «jobbet på spreng med å utvikle og etablere rundt ti låne- og støtteordninger til næringslivet».

«Avdelingen følger i tillegg konsekvensene av koronapandemien for næringslivet tett, gjør samfunnspolitiske vurderinger av situasjonen, lager situasjonsoppdateringer for ledelsen i departementet og andre, har dialog med næringslivet og de forskjellige bransjene om smitteveiledere og smitteverntiltak, og har mange regjerings- og stortingsbehandlinger av forslag til tiltakspakker og så videre», skriver departementet.

Les også

Norwegian håper fortsatt at regjeringen vil snu

«Svært ressurskrevende» Storbritannia-forhandlinger

Arbeidet med coronatiltakene kom på toppen av pågående forhandlinger om nye frihandelsavtaler med både Storbritannia og Kina. Ifølge NFD har forhandlingene med britene vært hovedårsaken til økt overtidsbruk i handelspolitisk avdeling.

BLE ENIGE JULAFTEN: Storbritannias statsminister Boris Johnson signerer og viser frem den nye handelsavtalen med EU i romjulen 2020. I bakgrunnen står Storbritannias sjefforhandler, David Frost.

«Det er ønske om en omfattende og god avtale, og forberedelsene og gjennomføringen av forhandlingene har vært svært ressurskrevende for mange medarbeidere i avdelingen. I tillegg har det vært jobbet for å ferdigstille en avtale med Kina, som også er en omfattende og krevende bilateral prosess,» skriver departementet.

Målet til NFD var å lande en avtale med Storbritannia i løpet av 2020, men tidligere i høst erkjente departementet at dette målet var utenfor rekkevidde.

Fra 1. januar 2021 er ikke lenger Norges forhold til Storbritannia regulert av EØS-avtalen, men partene har blant annet blitt enige om en nødløsning som sikrer nulltoll for industrivarer frem til en avtale er på plass.

Samtidig er Norge i sluttfasen av forhandlingene med Kina. Nye beregninger viser at en frihandelsavtale med stormakten kan gi Norge opptil 160 milliarder kroner i økt eksport.

NB! En tidligere versjon av denne saken oppga feil økning i prosent i mars 2020. Dette er rettet etter publisering.

Les også

Søreide: Dette gjenstår for Norge og Storbritannia etter Brexit-enigheten

Les også

Sp om frihandelsavtale med britene: – Vi har ikke en ost å gi dem!

Les også

NHO frykter ulovlige styrer uten frihandelsavtale

Publisert: